TOFA tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten vanaf 22 juli van start

Minister Koolmees schrijft vandaag in een Kamerbrief dat hij het UWV formeel de opdracht heeft gegeven om over te gaan tot invoering van de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA).

Het kabinet gaat aan een grotere groep flexwerkers en oproepkrachten een tegemoetkoming verstrekken om weggevallen inkomsten in de coronacrisis op te vangen. Wie in februari nog 400 euro of meer (bij)verdiende en niet in aanmerking komt voor een uitkering kan zich vanaf 22 juni melden bij het UWV voor een maandbedrag van 550 euro.

Het UWV streeft ernaar het aanvraagloket op 22 juni a.s. te openen en gedurende drie weken open te stellen. Of het loket daadwerkelijk op 22 juni open kan, is pas met zekerheid te zeggen op 19 juni a.s..

Lees de Kamerbrief van Koolmees hier: ‘Kamerbrief invoering tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten’

Risico’s

Koolmees kwam op 20 mei met de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (Tofa), maar had zelf grote bedenkingen of deze regeling wel ingevoerd zou moeten worden. Volgens hem kleven er aan de Tofa ‘risico’s van willekeur en oneigenlijk gebruik’ en moest goed nagedacht worden over de ‘wenselijkheid’ van zo’n regeling. 

De Kamer hield voet bij stuk en droeg Koolmees gisteren per motie op de Tofa door te zetten. Koolmees geeft daaraan gehoor. Concreet houdt dit in dat mensen die aanspraak op de regeling denken te maken zich over een kleine drie weken kunnen melden bij het aanvraagloket. Voorwaarde is wel dat uit testen is gebleken dat de systemen van het UWV de toestroom kunnen doorstaan. Zo niet, dan volgt uitstel, schrijft Koolmees aan de Kamer.

Spelregels

Om voor de Tofa in aanmerking te komen is een aantal spelregels opgesteld. Zo moet een aanvrager in februari minstens 400 euro hebben verdiend. Eerder was nog sprake van een drempelbedrag van 500 euro, maar Koolmees verlaagt dit om een ‘grotere groep werkenden, waaronder studenten’, te kunnen bedienen.

Ook de vergoeding zelf ligt met 550 euro iets lager dan het bedrag van 600 euro uit het oorspronkelijke voorstel. ,,Deze hoogte sluit beter aan bij drempelbedrag van 400 euro en zorgt ervoor dat er niet een te grote groep ontstaat die een hogere tegemoetkoming krijgt dan men voorheen zelf verdiende”, aldus Koolmees. 

Aanvragers die WW of bijstand krijgen, komen niet in aanmerking voor de Tofa. Voor degenen die wel aanspraak maken, is een tegemoetkoming beschikbaar van 550 euro per maand, over de maanden maart, april en mei. Die 550 euro is tevens de bovengrens voor bijverdiensten die ‘gewoon’ zijn doorgelopen in coronatijd. Wie in april dus meer dan 550 euro verdiende, komt niet in aanmerking voor de Tofa. 

200 miljoen 

Koolmees trekt in totaal 200 miljoen euro uit voor de Tofa. Volgens hem gaat het om een ‘grove inschatting’, omdat hij over te weinig gegevens beschikt over de omvang van de doelgroep.