PvdA wil noodsteun cultuur verhogen met 700 miljoen

Het financiële noodpakket van 300 miljoen voor de culturele en creatieve sector van minister Van Engelshoven is onvoldoende. Dat vinden oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en de SP. Fractievoorzitter Lodewijk Asscher (PvdA) pleitte daarom gisteren in de Tweede Kamer voor een extra investering van 700 miljoen euro.

Asscher noemt het ‘een morele verplichting aan de sector die niet alleen de samenleving kleurt, maar ook economisch van groot belang is’. Hij diende daarom samen met GroenLinks en de SP een viertal amendementen in die worden besproken tijdens de behandeling van de voorjaarsnota, traditiegetrouw plaatsvindt in juni of juli. De minister van financiën moet zijn voorjaarsnota voor 1 juni indienen, waarna de Kamer eventuele begrotingswijzigingen kan goedkeuren.

In de voorstellen pleit Asscher voor de volgende begrotingswijzigingen:

  • 280 miljoen voor een regeling voor het niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector.
  • 200 miljoen voor het gemeentefonds ter compensatie voor het kwijtschelden van de huur aan culturele instellingen.
  • 20 miljoen voor een innovatiefonds die instellingen de financiële ruimte biedt om te experimenteren met nieuwe verdienmodellen.
  • 300 miljoen voor een regeling om de grote groep freelancers en zzp’ers (naar schatting 30.000) in de sector waarvan de inkomstenstroom als gevolg van de coronacrisis is opgedroogd en die niet in aanmerking komen voor de huidige generieke regelingen Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), omdat zij om uiteenlopende reden niet aan de criteria voldoen. Ook zij moeten een uitkering ontvangen op basis van ten minste het sociaal minimum.

Lees de amendementen van Asscher hier:

Amendement van het lid Asscher over middelen voor een innovatiefonds

Amendement van het lid Asscher over middelen voor een regeling voor freelancers en zzp’ers

Amendement van het lid Asscher over extra middelen voor het niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector

Amendement van het lid Asscher over middelen ter compensatie voor het kwijtschelden van huur

Bron: Creatieve Coalitie