Brief Taskforce Cultuur aan EZ

Vandaag heeft de taskforce culturele en creatieve sector een brief gestuurd aan de woordvoerders Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer. Op 18 mei aanstaande vindt het debat plaats over de tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake ‘Noodpakket banen en economie’.

Ter voorbereiding op dit debat vragen wij – de taskforce cultuur waartoe Kunsten ’92 en de Creatieve Coalitie behoren, in de brief de aandacht van de EZK-woordvoerders, niet alleen voor ondernemers in de culturele en creatieve sector en de uitdagingen waar zij vanwege de coronacrisis voor staan, maar ook voor waar zij kunnen bijdragen aan het oplossen ervan. Hoe verdient Nederland over vijftig jaar zijn geld? Niemand die het weet, maar de economische geschiedenis leert dat innovatie nú cruciaal is voor het toekomstige verdienvermogen straks.

Alleen met een aanvullend steunpakket kunnen we onze infrastructuur en ons innovatief vermogen behouden en voorkomen dat veel creatieve professionals, zzp’ers, makers en werknemers de veelal kleine en kwetsbare bedrijven en de sector noodgedwongen verlaten.

In de brief roepen wij de woordvoerders Economische Zaken en Klimaat daarom op tot het volgende:

  • Verleng het bestaande generieke steunpakket en breid de TOGS-regeling uit (uitbreiding SBI-codes ook in de brief).
  • Roep een zzp-overbruggingsregeling in het leven.
  • Creëer een schadecompensatieregeling en een garantiefaciliteit voor onverzekerbare risico’s getroffen sectoren.
  • Stimuleer (innovatief) publiek opdrachtgeverschap door het vergroten van budgetten en het breder toegankelijk maken van bestaande innovatiestimuleringsregelingen.
  • Stimuleer en match private investeringen in de culturele en creatieve sector en publiek-private samenwerking (PPS).
  • Beïnvloed de vormgeving van een EU-noodsteunpakket voor de culturele en creatieve sector.

LEES HIER DE VOLLEDIGE BRIEF AAN DE EZK-WOORDVOERDERS

Bron: Kunsten ’92 en de Creatieve Coalitie