Talpa Network kondigt reorganisatie aan

Talpa Network gaat reorganiseren. Een deel van de contracten wordt beëindigd of niet verlengd en de directie levert 20 procent salaris in. Dat heeft te maken met de coronacrisis. Het directieteam heeft samen met het management een plan van aanpak gemaakt. Het uitgangspunt bij deze maatregelen is dat Talpa Network na de crisis structureel als gezond zelfstandig bedrijf kan voortbestaan, ook zonder langdurige financiële ondersteuning van de eigenaar. Daarbij is nadrukkelijk besloten geen gebruik te maken van de NOW-regeling of enig andere vorm van overheidssubsidie. De financiële gevolgen neemt het bedrijf zelf voor zijn rekening.

Als onderdeel van de voorgenomen maatregelen is een adviesaanvraag bij de Ondernemingsraden ingediend. De plannen voorzien er in om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. Daarbij stelt het bedrijf dat helaas een minimale reductie van arbeidsplaatsen onvermijdelijk is. Die reductie zal, verdeeld over de verschillende ondernemingen binnen Talpa Network, circa 6 procent van de contracten voor onbepaalde tijd bedragen. Daarnaast zal ook een aantal aflopende contracten voor bepaalde tijd, inclusief freelance-overeenkomsten, niet worden verlengd. Bovenop deze maatregelen levert het directieteam van Talpa Network 20 procent van het salaris in.

Talpa Network zegt er vertrouwen in te hebben dat met het nemen van deze vervelende, maar noodzakelijke maatregelen de toekomst van het bedrijf en daarmee de werkgelegenheid voor het overgrote deel van haar medewerkers veilig kan worden gesteld. Ook stelt het bedrijf de dienstverlening aan alle klanten op een hoog niveau te garanderen.

www.talpanetwork.com

Bron: Nederlands Media Nieuws
Auteur: David de Jong