DDG start werkgroep ‘Stop gratis werken’

Er lijkt de laatste jaren iets te zijn veranderd in Hilversum. Meer en meer worden documentairemakers geconfronteerd met omroepen die het vanzelfsprekend vinden dat regisseurs zonder betaling diensten leveren voor hun programma’s. Komt je dat bekend voor?

De Dutch Directors Guild is de werkgroep STOP GRATIS WERKEN gestart. Deze werkgroep wil zowel documentairemakers – want let wel, we gaan er allemaal vaak mee akkoord – als ook omroepen, fondsen en producenten bewust maken van deze onrechtvaardige praktijken.

Een aantal jaren geleden hadden omroepen nog geld om in de zogenoemde ‘pre-ontwikkelingsfase’ te investeren. Maar de laatste jaren is dat steeds minder geworden of tot nul gereduceerd.

Wij zijn allemaal culturele ondernemers en dus investeren wij in onze nieuwe filmprojecten. Het is een reëel onderdeel van onze zelfstandigheid als zzp-er.

Maar wat nou als een omroep jou benadert voor een film, een serie of een kleine opdracht over een door hen gekozen onderwerp? Wat nou als een omroep zich verbindt aan je filmidee of -plan en er wordt besloten samen een ontwikkelingsaanvraag te gaan doen bij een van de fondsen? Wat als de omroep jou aan een ontwikkelingsaanvraag laat schrijven om met een waaier van al redelijk uitgewerkte voorstellen naar de netmanager te gaan – die vervolgens kan bepalen dat het alsnog niet bij een fonds wordt ingediend? Is het dan nog steeds fair dat je als regisseur voor dit voorbereidend werk niet betaald wordt? Uit angst om een kans op financiering en realisatie van je film te laten schieten gaan we ermee akkoord. Dat geldt zowel voor jonge, onervaren makers als voor ervaren makers. Verzet is vaak zonder resultaat.

We hebben onszelf drie doelen gesteld:

  1. De branche bewust maken van de ondermijnende gewoonte om regisseurs gratis te laten werken in de pre-ontwikkelingsfase.
  2. Als omroepen zelf een documentaire over een onderwerp willen laten maken – een film in opdracht dus – bewerkstelligen dat hiervoor gewoon betaald wordt, loon naar werken.
  3. Als omroepen zich committeren aan een plan van een regisseur en er gezamenlijk wordt besloten dit plan in te dienen voor ontwikkeling, bewerkstelligen dat de omroep haar commitment onderbouwt met een redelijk bedrag aan de regisseur.

Het is algemeen bekend dat regisseurs tot de laagstbetaalden behoren van alle beroepsgroepen in het documentaire veld. Hun financiële positie is uiterst kwetsbaar. Het is echter de verantwoordelijkheid van de omroep om een slot in te vullen. Zowel waar het gaat om content als het verkrijgen van het budget via het NPO-fonds of CoBO-fonds. Door de regisseurs onbetaald ontwikkelingsaanvragen te laten schrijven hoeft de omroep zelf niets te investeren en loopt zij geen financieel risico bij een afwijzing. Als gevolg hiervan werken regisseurs per jaar vele dagen onbetaald aan werk waarvan de mogelijke opbrengsten uiteindelijk aan de omroep en producent ten goede komen.

Binnenkort ontvangen jullie van ons een mail en vertellen we jullie wat we gaan doen.

Wij zijn op zoek naar verhalen en harde feiten. Herken je deze ervaring en wil je alvast je ervaring delen, graag!

Stuur je mail naar: info@directorsguild.nl o.v.v. STOP GRATIS WERKEN

Bron: DDG.nl