NVBF presenteert corona protocol bioscopen en filmtheaters

De NVBF meld op haar site:

“Vanaf 15 maart jl. zijn alle bioscopen in Nederland gesloten. Dit op last van het Kabinet. Nu is, via het Ministerie van EZ, ons de vraag voorgelegd of bioscopen bereid zijn om mee te denken over een protocol dat er toe moet leiden dat bioscopen, op beperkte wijze (o.a. via de bekende 1.5 meter regel), weer bezoekers mogen toelaten. Met EZ, en ook het Ministerie van OCW, is hierover doorgesproken. Het protocol moet wel instemming krijgen van het Kabinet en RIVM voordat deze inwerking kan treden. 

Mogelijkerwijs dat het Kabinet in de week van 21 april meer duidelijkheid geeft: kunnen de bioscopen op beperkte wijze open, onder welke voorwaarden en vanaf wanneer? Vooral dat laatste is van belang om nog eens te benadrukken: niet wij, maar het Kabinet bepaalt wanneer bioscopen weer publiek mag toelaten “

Het Protocol verantwoord bioscoop- en filmtheaterbezoek beslaat 10 pagina’s en is opgesteld door marktleider Pathé. Er is wel verdeeldheid tussen de grotere bioscopen en de filmtheaters over de haalbaarheid van het protocol. De kleinere filmtheaters, vaak gevestigd in kleine en oudere panden vrezen dat zij niet aan de eisen kunnen voldoen.

Meer lezen:

De Filmkrant: ‘Protocol in de maak voor film­vertoning in 1,5m-maat­schappij
NRC ‘Onenigheid tussen bioscopen en filmtheaters over 1,5m protocol’