NBF, NAPA, DLG en DAFF werken aan ‘Anderhalvemeter Productie Protocol’

Er komen op het moment veel vragen binnen van filmmakers die aan de slag willen maar niet weten hoe. 

NAPA, NBF, Dutch Location Guild en DAFF hebben samen het initiatief genomen om een werkgroep in het leven te roepen waarin we nadenken over de vertaling van de ‘anderhalvemetereconomie’ naar de film- en AV productiesector.

Het is de bedoeling om tot een protocol te komen: Het Nationaal Film en AV Productie Protocol Corona. 

Dit protocol zal handvatten, richtlijnen en oplossingen kunnen bieden die ons zullen helpen om op een zo veilig mogelijke manier straks weer films en andere AV-producties te gaan maken. Hiervoor streven we ernaar input van alle disciplines mee te nemen, van locatiemanager tot acteur en van make-up artiest tot runner.

De vragen waar we om te beginnen antwoord op zoeken, gaan in op wat er nodig is om straks – als de omstandigheden dit toelaten – weer aan het werk te kunnen gaan:

  • Welke extra handelingen / taken moet je uitvoeren om jouw werk te kunnen uitvoeren als je de hierbovengenoemde richtlijnen in acht neemt? Zo ja, hoeveel extra tijd kost dit, schat je in?
  • Wat is voor jou niet haalbaar onder deze omstandigheden?
  • Welke oplossingen kun je bedenken die jouw werkzaamheden toch mogelijk maken binnen de gestelde richtlijnen?

We vragen je om zowel de kleine als de grote problemen die je voorziet met ons te delen, zoals het iedere keer moeten ontsmetten van je stuur als runner of het niet kunnen uitvoeren van een intieme scène als acteur op ‘gepaste afstand’. Daarnaast zoeken we ook juist naar mogelijke oplossingen, zoals het plaatsen van platen van plexiglas op de set zodat crew en cast wel gemakkelijk met elkaar kan praten of het aanstellen van een ‘health & safety officer’ die erop toeziet dat alle regels worden nageleefd. Wat is er volgens jou nodig om straks – als de omstandigheden dit toelaten – weer aan het werk te kunnen gaan?

We horen graag zo snel mogelijk van je terug, liefst voor vrijdagmiddag 17 april 17.00 uur. Wat later binnenkomt nemen we ook mee als input. Stuur graag je reactie aan: office@daff.org

We houden je op de hoogte van de vorderingen. Heb je vragen hierover, mail graag naar mardou@nbf.nl