Ate de Jong: ‘Alle inhoudelijke beleidsmedewerkers Filmfonds zouden termijn moeten krijgen’

Ate de Jong opent het discussieforum over de posities bij het Filmfonds. Sommige daarvan zijn tijdelijk, andere functies zijn vast. Zijn stelling: alle functies waarbij inhoudelijke en artistieke keuzes gemaakt worden moeten een termijn krijgen.

Wie had nou ooit gedacht dat een onbekend virus de aanjager zou worden van een herijking van ons leven. Wat hebben wij het in Nederland toch goed. De problemen worden binnen de mogelijkheden solidair en verstandig, vind ik, opgelost. Bovendien ontdekken quarantaine thuiszitters hoe belangrijk films zijn; de weldaad aan verhalen komt bij iedereen in overdaad binnen.

In deze tijden van bezinning kruipt een blik naar de toekomst met voorzichtige begeerte naar voren. De nieuwe directeur, Bero Beyer, is bij het Film Fonds begonnen. Krijgen we nu ook een nieuw, enerverend beleid? Wie weet. In het afgelopen decennium was er niet veel ruimte voor openbare discussie in de filmwereld. Afwijkende meningen waren voornamelijk in de social media marge te vinden want er bestaat nauwelijks nog een onafhankelijk breed forum waar je je als  filmmaker kan uiten. De meeste discussies over het Film Fonds werden georganiseerd of gesubsidieerd door het Film Fonds, natuurlijk met het oprechte doel van openheid, maar de naar subsidie snakkende filmers, gingen gebukt onder angst om hun subsidie kansen te verkleinen en lieten dus niet het achterste van hun tong zien.

Het lastige van een discussie over beleid is dat het al snel lijkt dat je daarmee de beleidsmakers ter discussie stelt. En dat is natuurlijk ook ten dele zo, al doe je, vind ik, geen uitspraken over de personen zelf, maar over hun positie binnen de keten van het beleid. Tenminste dat is het streven.

Laat ik eens een beleidsdiscussie naar voren brengen. De directeur van het Film Fonds krijgt een in tijd beperkte aanstelling. Geheel terecht. Zelfs al zou je een ideale directeur hebben, dan nog is het beter dat er na een periode nieuw bloed, nieuw elan, nieuwe inzichten komen. Maar hoe zit het met de artistieke beleidsambtenaren bij het Film Fonds? Zij blijven tot hun pensioen zitten. Is dat goed voor een gezonde filmindustrie?

De directeur wisselt, de consulenten wisselen regelmatig, maar de hoofden van Screen NL en New Screen NL (Frank Peijnenburg en Dorien van der Pas) niet. Waarom niet? Zij geven niet alleen uitvoering aan het beleid, ze sturen dat beleid ook. En naar mijn mening moet iemand die mede verantwoordelijk is voor inhoudelijke sturing geen tijdloze aanstelling krijgen. Ik zeg niet dat ze het fout doen, ik heb geen axe to grind, ik geloof ook niet dat er regelmatig jong bloed moet komen op die posities, maar wel nieuw bloed. De filmwereld is divers. Als je nu filmmaker bent en jouw denkwereld past niet bij de voorkeuren van de bestuurders, dan krijg je een uphill battle. Het zou democratisch zijn om met (ruime) regelmaat nieuwe beleidsambtenaren aan te stellen. Als inhoudelijke bestuurders een blind mandaat krijgen dan zijn wij, de filmmakers, hun onderdanen, en zo zou het niet moeten en mogen zijn.

Bero roept dat hij eigenzinnige, baldadige, revolutionaire filmmakers wil. Die krijg je, als ze niet afhankelijk zijn van ingesleten denkbeelden. Kom op Bero, aan de slag!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *