Brief Creatieve Coalitie aan kamerleden over TOZO en TOGS

De creative coalitie, waar ook de NBF onderdeel van is,  heeft een brief gestuurd aan de indieners van de motie Jetten.


Geachte heer Jetten, mevrouw van Esch, en de heren Klaver, Asscher, Krol en Kuzu,

Jullie zessen dienden tijdens het plenaire kamerdebat op 12 maart jongstleden onder nummer 8 de motie in die vroeg om een steunpakket voor de culturele sector, en in het bijzonder voor de freelancers in onze sector. In deze mail, die we jullie sturen namens de overlegkoepel van freelancers in de culturele en creatieve sector en namens de Kunstenbond, geven we verslag uit de praktijk over hoe de motie uitwerkt.

Het kabinet besloot kort nadat jullie motie was aangenomen om de steunpakketten zo veel mogelijk als generieke maatregelen in te richten binnen de bestaande infrastructuur, zo ontstonden de TOGS en de TOZO. En wat vervolgens niet ging lukken zou worden opgevangen door specifieke maatregelen.

Voor de TOGS heeft een ondernemer een specifieke SBI code nodig om er toegang toe te krijgen. We hebben de achterliggen tijd besteed om de groep van codes te verruimen, wat deels is gelukt. Maar de voorwaarde dat er een separaat ondernemersadres nodig is, maakt deze regeling voor een heel groot deel onbereikbaar. De TOZO is voor veel van onze freelancers niet bereikbaar, omdat ze in een verloningssysteem zitten (de zgn Artiestenregeling) of omdat hun contractuele situatie te weinig inzicht biedt in hun acute inkomensverlies. Veel van onze zzp’ers zijn met deze instrumenten wèl geholpen, maar tegelijkertijd is er een grote groep, wij denken nu dat dat de helft is, die in de kou staat. En daar moeten specifieke maatregelen voor komen.

De minister van OCW schrijft in haar brief van vorige week vrijdag dat met het nemen van de generieke maatregelen de motie Jetten cs van 12 maart is uitgevoerd. Wij voorzien het ministerie van informatie die wijst op het tegendeel. Wat wij horen is dat dit het steunpakket is waar de sector het mee moet doen, samen met de subsidiedoorbetaling aan de BIS instellingen en de ticketing regeling. Het ministerie en de fondsen spreken daarbij de hoop uit dat de instellingen ervoor zorgen dat de freelancers doorbetaald worden. En dat gebeurt in zeer beperkte mate.

Er staat een grote groep freelancers nu in de kou. Geen werk, geen inkomen, geen reserves. Deze groep omvat naar schatting nu tegen de 100.000 werkenden. Cameramensen, zangers, ontwerpers, componisten, grafici, dansers, schrijvers, koordirigenten, ze vallen financieel om. Omdat jullie motie volgens ons niet is uitgevoerd.

We vragen niet om meer geld. We vragen er om dat het geld uit het steunpakket hen kan bereiken. Jullie, als indieners van de motie, kunnen met jullie collega’s er voor zorgen dat dat alsnog gebeurt. Wij hebben een plan klaarliggen voor een specifieke maatregel die de broodnodige middelen naar de haarvaten van onze sector kan brengen. Maar we lopen nu vast op een ambtelijke muur. Help ons.

Met vriendelijke groet,

de Creatieve Coalitie