Extra steunmaatregelen Filmfonds

De komende periode blijft onze samenleving geraakt door COVID-19. Hetzelfde geldt helaas voor de filmsector. Het Filmfonds staat daarom niet alleen stil bij alle zieken en nabestaanden, de hardwerkende zorgverleners en andere vitale beroepen, maar ook bij alle filmmakers, producenten, festivals en andere filmprofessionals die dag in dag uit te kampen hebben met de gevolgen van deze ongewone tijd. 

Steunmaatregelen Film Production Incentive
Projecten die een reguliere realiseringsbijdrage ontvangen, kunnen gebruikmaken van de steunmaatregelen zoals eerder bekend gemaakt (bericht vrijdag 20 maart). Voor projecten die uitsluitend een bijdrage van de Production Incentive hebben ontvangen, is het mogelijk om voor lopende producties een extra tussentijdse betaling aan te vragen. Voor filmprojecten waarvan de uitvoeringsovereenkomst is getekend en de voorgenomen productie nu stokt, kan het voorschot op de Incentive ook tijdelijk verhoogd worden tot maximaal 50% – mits gedegen onderbouwd – ter dekking van de begrote productiebestedingen in Nederland. Lees hier meer

Aanvullende steunmaatregelen VAF en Filmfonds
Ook in gezamenlijkheid nemen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds maatregelen om de filmsector te ondersteunen. Deze gezamenlijke regeling wordt gedeeltelijk aangepast. Lees hier meer

Versnelde procedure aanwenden revolverende middelen
Juist op dit moeilijke moment is het cruciaal dat filmprofessionals op onderlinge afspraken kunnen bouwen. Als onderdeel van de steunmaatregelen die het Fonds in aanvulling op de generieke maatregelen van het Kabinet heeft ingevoerd, hanteren wij daarom een versnelde procedure voor het aanspreken van aan het Fonds terugbetaalde bijdragen uit exploitatie inkomsten, de zogenaamde revolverende middelen. Lees hier meer.