Brandbrief NBF aan kamerleden over steunmaatregelen voor film- en tv-makers

De NBF heeft een brandbrief gestuurd aan de commissies van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; en Economische Zaken als reactie op de bekendmaking van de steunmaatregelen voor zzp’ers en ondernemers.


Geachte dames en heren,

De NBF (Nederlandse beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers) is een van de grootste en oudste onafhankelijke vakverenigingen voor film- en televisie makers. Wij vertegenwoordigen scenarioschrijvers, regisseurs, geluidsmensen, make-up artists, studenten, lichtmensen, camera mensen; kortom zo ongeveer alle verschillende beroepen in de audio-visuele sector. Al deze professionals zijn grotendeels zelfstandige ondernemers.

Doordat er geen samenscholingen meer toegestaan zijn van meer drie of meer personen, liggen alle filmopnamen stil in Nederland. Omroepen hebben al gewaarschuwd dat ze door de gevolgen van deze overheidsmaatregelen, over enkele weken te weinig content hebben, omdat er heel veel niet meer gemaakt kan worden. Nederland is geen uitzondering: overal in de wereld liggen filmopnamen stil. Netflix bijvoorbeeld heeft meer dan 1.000 producties stilgelegd.

Gevolg van het niet meer kunnen en mogen werken in teams, is dat veel kleine bedrijven in onze branche hun agenda van ‘goedgevuld’, binnen 3-4 dagen helemaal naar ‘leeg’ hebben zien lopen. Geen inkomen meer. Al het werk weg. Speelfilms, commercials, opdrachtfilms, televisie series: allemaal weg. Dus ook de voorbereidende werkzaamheden en de postproductie werkzaamheden zijn al helemaal weg of verdwijnen in rap tempo.

De reddingsboei die de overheid ons leek toe te werpen in de vorm van de TOGS, is voor de filmwereld een grote deceptie gebleken. Bijna 100% van de kleine bedrijven en ondernemers zijn uitgesloten. Niet omdat ze het niet nodig hebben maar omdat ze simpelweg niet zijn meegenomen in de lijst.

Het ‘geen kantoor aan huis’ is een bijzonder bezwarende voorwaarde. Deze ondernemers werken vaak op 3-5 verschillende locaties per week. Een kantoor buiten huis zou onpraktisch zijn en uit economisch oogpunt onlogisch. Immers de extra kosten die deze kleine bedrijven maken zijn al niet gering: aansprakelijkheidsverzekering, eigen vervoersmiddel (want anders kun je niet op al die verschillende plekken/locaties komen), broodfonds en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering, accountant, gereedschap en computers, bijscholingscursus, specifieke software etc. Al deze lasten tellen op tot bedragen van vaak duizenden euros per kwartaal. De TOGS regeling is er nou juist om die kosten te compenseren.

De reserves die veel kleine bedrijven wel degelijk hebben, voorzien in deze situatie in een aanvulling van het inkomen, dat voor maximaal 1.050,– euro per maand, door de overheid gesteund kan worden via de bijstand regeling. Zonder een bijdrage onder de TOGS, gaan veel van deze bedrijven en ondernemers simpelweg failliet na 2-3 maanden. De complete infrastructuur van de industrie van de Nederlandse Audio Visuele wereld dreigt weggevaagd te worden. Alle specialistische kennis gaat verloren. Na afloop van de maatregelen zijn er simpelweg te weinig bedrijven over om aan de (inhaal) vraag te voldoen. 

De NBF roept de overheid daarom op met spoed de ondernemers en bedrijven uit de audiovisuele wereld toe te voegen aan de lijst met bedrijven die in aanmerking komen voor de TOGS. Het betreft hier o.a. maar niet uitputtend: 59111-59112-5911-5912-5913-5920. Deze groepen dekken ongeveer 70% van de getroffen ondernemers en bedrijven maar te verwachten is dat er nog verdere aanvullingen volgen.

In de verwachting dat de overheid deze duizenden bedrijven en ondernemers niet in de steek zal laten.

Hoogachtend

Anton Scholten
voorzitter NBF