Creative Europe en het coronavirus

Verschillende fondsen, zoals het Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Fonds Podiumkunsten hebben vorige week al laten weten dat ze coulant zullen optreden bij het evalueren van de verantwoording van gesubsidieerde projecten. Dit geldt ook voor het Letterenfonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Mondriaanfonds en diverse private fondsen.

Creative Europe en het coronavirus
Wat Creative Europe betreft, wordt momenteel per regeling gekeken naar de impact van de huidige maatregelen. Om beneficiënten tijdens deze crisis te helpen is het uitvoerend agentschap (EACEA) met man en macht bezig oplossingen te bedenken om, binnen de wettelijke kaders, de reglementen flexibeler te maken. Beneficiënten wordt geadviseerd om contact op te nemen met het agentschap wanneer de maatregelen een direct gevolg hebben op gesteunde projectactiviteiten en mobilitieit. EACEA heeft op haar website het volgende statement naar buiten gebracht:

“Organisaties worden geacht contact op te nemen met individuele deelnemers die zich in risicogebieden bevinden of van plan waren te reizen van of naar zulke gebieden, om hen er op te wijzen de officiële aanbevelingen van de autoriteiten te volgen. Binnen deze context moeten de geplande activiteiten, indien mogelijk, normaal uitgevoerd worden en is het aan de deelnemende organisaties en individuen te besluiten passende maatregelen te nemen op basis van de officiële richtlijnen van de nationale autoriteiten. Deelnemers dienen tevens gewezen te worden op de hulp die kan worden geboden vanuit ambassades, consulaten en ereconsultaten in het land waarin zij verblijven.”

EACEA herinnert beneficiënten er ook aan dat alle Creative Europe-overeenkomsten een overmacht-clausule bevatten die mogelijk van toepassing is op mobiliteitsrestricties, als een direct resultaat van maatregelen die door autoriteiten worden genomen. De situatie wordt nauwlettend gevolgd en er zullen eventuele aanvullende maatregelen genomen worden. Op dit moment is het advies om activiteiten die niet doorgaan vanwege deze crisis als ‘uitgesteld’ en NIET als ‘afgelast’ te vermelden in de communicatie. Ook zullen deadlines van openstaande calls wellicht uitgesteld worden. Houd hiervoor onze communicatiekanalen in de gaten: website Creative Europe Desk NLTwitter Creative Europe Cultuur en Twitter Creative Europe MEDIA.

Neem contact op met de Creative Europe Desk bij specifieke vragen over uw project. Wij proberen u zo goed mogelijk (op afstand) te helpen. Ook gaat uiteraard ons advieswerk voor toekomstige aanvragen onverminderd door. Wij zijn het beste per email te bereiken via MEDIA@creativeeuropedesk.nl of Culture@creativeeuropedesk.nl. Indien gewenst maken we dan een telefonische afspraak.

Meer informatie over het coronavirus en Creative Europe is te vinden op de website van de Europese Commissie en op de website van het European Centre for Disease Prevention and Control (zie ook deze Q&A).

Corona dossier
Op de website van Creative Europe is een corona dossier te vinden, waar ze een overzicht bijhouden met websites waarop informatie te vinden is over (de impact van) het virus, relevant voor de culturele en creatieve sector. 
Lees meer …

Initiatieven in tijden van sociale afzondering
Waar de culturele sector fysiek de deuren moet sluiten, gaat er online een wereld vol film, kunst, muziek en theater open. De Creative Europe Desk houdt u de komende tijd op de hoogte van verschillende Creative Europe-gesteunde initiatieven waarmee geprobeerd wordt toch het publiek te bereiken. 
Lees meer …