COVID-19: de gevolgen voor de av-sector

De COVID-19 uitbraak is een wereldwijde crisis waarin bovenal het zorgdragen voor de volksgezondheid voorop staat. We uiten daarom bij deze allereerst ons medeleven met zieken en nabestaanden en tonen ons solidair met het zorg- en veiligheidspersoneel dat zich op de beheersing van de crisis richt. 

Gevolgen voor film- en av-sector

Het is duidelijk dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de film- en av-sector. Op korte termijn gaat het om complicaties rond het uitstellen en stopzetten van filmproducties (in preproductie en productie) en om fondsgesteunde filmfestivals die geen doorgang kunnen vinden. Als publieke financier zijn we ervan overtuigd dat, hoe eerder we tot een adequate respons komen, des te minder impact de effecten uiteindelijk zullen hebben.

Het Fonds sluit zich aan bij de uitgangspunten die het ministerie van OCW aanhoudt en zal op korte termijn concreet actie ondernemen gericht op specifieke projecten en activiteiten die geraakt worden. 

Filmproducties

Als publieke financier zullen we project gerelateerde schade bij gesubsidieerde filmproducties proberen te beperken door:

  • Coulance in de nakoming van voorwaarden en verplichtingen, zodat projecten de ruimte krijgen om in te spelen op de veranderingen rond de productie, oplevering en uitbreng. Daarbij kijken we ook naar versoepeling van subsidietermijnen en bevoorschotting.
  • Op basis van een inventarisatie van knelpunten bij specifieke projecten waar mogelijk aanvullende maatregelen te nemen. Daarbij kan gedacht worden aan (overbruggings)financiering voor aantoonbare extra kosten ten gevolge van uitstel van (pre)productie en opnames, waaronder getroffen crew en cast en aan hernieuwde distributie en marketing voor films waarvan de release is uitgesteld.
  • Producenten van lopende producties te vragen om direct contact op te nemen met Maarten Wijdenes over de knelpunten waar je tegenaan loopt, teneinde een goede inventarisatie te kunnen maken en hier snel op te kunnen reageren: m.wijdenes@filmfonds.nl

Filmfestivals

Het Fonds zal festivals die geen doorgang kunnen vinden, niet houden aan de prestatieverplichting die normaliter in de subsidievoorwaarden vastgelegd zijn. Ook kijken we waar extra steun nodig is aan festivalorganisaties, wier voortbestaan vanwege de inkomstenderving, in het geding komt.

Werkwijze Filmfonds n.a.v. afgekondigde maatregelen regering

Alle werkzaamheden betreffende aanvragen lopen gewoon normaal door. 

Om persoonlijk contact te beperken, verplaatsen we waar mogelijk afspraken en besprekingen of organiseren ze per skypeverbinding. Het Fonds blijft gewoon open en alle afdelingen zijn per telefoon of email bereikbaar. Kijk voor je contactpersoon op de pagina van de betreffende regeling

Bron: Filmfonds