Vier producentenverenigingen bundelen krachten

Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie van start

De vier verenigingen van Nederlandse filmproducenten (FPN), documentaire producenten (DPN), animatieproducenten (ApN) en interactieve producenten (IPN) bundelen hun krachten. Vanaf vandaag gaan ze verder onder één naam: de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA).

De ca. 70 leden zijn actief in verschillende disciplines, waaronder speelfilm, dramaseries, documentaire, animatie, interactieve producties en games. De Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) biedt een gezamenlijke stem aan onafhankelijke professionele producenten.

De nieuwe beroepsvereniging heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en het productieklimaat te versterken. De NAPA is onder meer actief op het gebied van cultuur- en mediabeleid, sociaal-economisch beleid, financiering en auteursrecht. De vereniging vertegenwoordigt haar leden zowel nationaal als internationaal.

Daarbij treedt de NAPA op als gesprekspartner van andere beroepsverenigingen en (markt)partijen binnen de audiovisuele sector, fondsen, omroepen, politici en overheidsdiensten. Met de vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) is een overeenkomst tot samenwerking waar het de gedeelde dossiers betreft.

Daarnaast zet de vereniging zich in voor ondersteuning en verdere professionalisering van de branche, bijvoorbeeld door het sluiten van collectieve overeenkomsten of het organiseren van bijeenkomsten gericht op delen van kennis en ervaring.

De NAPA komt voort uit het samengaan van Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Animatie Producenten Nederland (ApN) en Interactieve Producenten Nederland (IPN). Deze verenigingen hebben de afgelopen jaren in toenemende mate samen opgetrokken. Om de gedeelde belangen nog effectiever te kunnen behartigen, is besloten de krachten te bundelen tot één sterke producentenalliantie. Dit proces werd begeleid door Geert Noorman, in de functie van kwartiermaker. Vandaag werd dit traject formeel afgerond tijdens een gezamenlijke vergadering.

Organisatie De NAPA telt zo’n zeventig leden, die actief zijn in verschillende disciplines waaronder speelfilm, dramaseries, documentaire, animatie, interactieve producties en games. Uit de verschillende geledingen is een nieuw bestuur samengesteld, bestaande uit Thomas den Drijver (New Amsterdam), Janneke Doolaard (DOXY), Bruno Felix (Submarine), Frans van Gestel (Topkapi Films), Peter de Jong (Codeglue) en Digna Sinke (SNG Films).

Jacqueline Gerritsma is aangesteld als onafhankelijk voorzitter; als organisatieadviseur heeft zij ruime ervaring in de culturele en mediasector. Gerritsma: ‘De audiovisuele sector staat onder grote druk, onder meer vanwege afnemende financieringsmogelijkheden, snelle technologische veranderingen en grote internationale machtsconcentraties. Door in gezamenlijkheid op te treden, vergroten de Nederlandse producenten hun slagkracht in nationale én internationale aangelegenheden.’

Anna Pedroli is aangesteld als directeur van de NAPA. Zij was tot nu directeur a.i. van Filmproducenten Nederland, en daarvoor onder meer werkzaam voor het Mediafonds en de Raad voor Cultuur. Pedroli: ‘Producenten vervullen een centrale rol in de audiovisuele sector. Binnen een zeer complex krachtenveld zorgen zij ervoor dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om een productie te realiseren: inhoudelijk, juridisch, productioneel en financieel. Het is onze opdracht om de diverse groep audiovisuele producenten zo goed mogelijk te verenigen, te vertegenwoordigen en hun positie te versterken. Daarbij zetten we in op samenspel – zowel binnen als buiten de vereniging – en het versterken van de sector als geheel.’

Het bureau van de vereniging legt zich met name toe op de belangenbehartiging en het ondersteunen van de leden. Vakspecifieke en -inhoudelijke onderwerpen komen aan bod binnen zogenoemde domeinen; deze omvatten leden die bepaalde productiedisciplines gemeen hebben.

Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA)

Korte Zoutkeetsgracht 6, 1013 MC AMSTERDAM
T: +31 20 627 00 61
E: info@producentenalliantie.nl
W: www.producentenalliantie.nl