Deadlines TELEDOC en TELEDOC CAMPUS 2020 bekend

De vergaderdata en de deadlines voor het indienen van plannen voor Teledoc en Teledoc Campus 2020 zijn bekend.

Deadlines Teledoc 2020

Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse connectie, afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch en voor een breed televisie- en bioscooppubliek. In dit project werken publieke omroepen, CoBO en het Nederlands Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaire producenten.

Alle vergaderdata en deadlines voor het indienen van plannen voor Teledoc 2020.

Deadline indienenVergadering
1rondeMaandag 9 maart     17:00Dinsdag 17 maart     14:30–17:00
2e rondeMaandag 15 juni       17:00Dinsdag 7 juli             14:30–17:00
3e rondeMaandag 5 oktober  17:00Dinsdag 13 oktober  14:30–17:00

Meer info

Deadlines Teledoc Campus 2020

Om de ontwikkeling van documentaire talent te stimuleren hebben de NPO, NPO-fonds, CoBO en het Nederlands Filmfonds het samenwerkingsproject Teledoc Campus ontwikkeld. Hierin bieden zij teams van jonge regisseurs én producenten de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders waarin zij later zullen opereren (televisie en bioscoop), krijgen makers de kans hun talenten te ontplooien. De films worden begeleid, ontwikkeld en gefinancierd door Filmfonds, NPO/publieke omroepen, NPO-fonds en CoBO.

Filmplannen kunnen na selectie door publieke omroepen en Filmfonds  een toekenning krijgen voor ontwikkeling: voor research en het schrijven van een documentairescript. Na uitwerking tot een script vindt opnieuw selectie plaats door publieke omroepen en Filmfonds voor mogelijke realisering.

Alle vergaderdata en deadlines voor het indienen van plannen voor Teledoc Campus 2020.

Deadline indienenVergadering
1rondeMaandag 16 maart       17:00Dinsdag 31 maart            14:30–17:00
2e rondeMaandag 8 juni             17:00Dinsdag 30 juni                14:30–17:00
3e rondeMaandag 12 oktober    17:00Dinsdag 3 november      14:30–17:00

Meer info