Brief van Europaplatform aan kabinet over Europees cultuurbudget

Donderdag 20 februari vergaderen de Europese regeringsleiders in een extra bijeenkomst van de Europese Raad over de meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de periode 2021-2027.

In dat kader heeft het Europaplatform* recent een oproep aan de Nederlandse regering gestuurd om de voorgestelde budgetverhoging van de EU voor het programma Creative Europe te steunen. Daarnaast vraagt het Europaplatform steun aan het kabinet in Europa om 1% van het totale EU-budget aan cultuur toe te kennen. Lees HIER de brief, die toelicht waarom dit belangrijk is voor Nederland en waarom cultuur in Europa de steun van het kabinet verdient.

* Het Europaplatform is een initiatief van Kunsten ’92, European Cultural Foundation, Culture Action Europe en Europa Nostra en bestaat mede uit Nederlandse cultuur-, creatieve en erfgoedinstellingen die actief zijn in Europa. Het platform heeft als doel belangenbehartiging vanuit deze sectoren kracht bij te zetten en daarmee te streven naar een sterke Europese cultuuragenda die bijdraagt aan een democratisch, innovatief en divers Europa.

Het platform bestaat uit: Kunsten ‘92 European Cultural Foundation (ECF), Europa Nostra , H401 , DutchCulture , Waag, Boekman Stichting , Paradiso, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) , Amsterdam Research Institute for the Arts and Sciences, Gerrit Rietveld Academie , Eurosonic|Noorderslag, Vandejong, Theater Rotterdam, If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution

Bron: Kunsten ’92