Kunsten ’92: Gevolgen toepassing Fair Practice Code berekend

De meerkosten van de Fair Practice Code bedragen € 20,1 miljoen, uitgaande van het huidige aanbod van meerjarig Rijksgesubsidieerde instellingen. De meerkosten bestaan uit compensatie voor tekortschietende beloning en onbetaald structureel overwerk. Bij deze kosten zijn niet meegenomen de jaarlijkse indexering en de meerkosten als gevolg van wet- en regelgeving.

Dat blijkt uit een vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd rapport, voortkomend uit de motie Asscher (begrotingsdebat 18 november 2019) die de minister opdraagt om inzicht in de daadwerkelijke kosten van implementatie van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector. Het debat in de Tweede Kamer over dit rapport vindt op 4 maart aanstaande plaats.

Van de (middel)grote instellingen wordt verwacht dat zij de kosten binnen hun eigen bedrijfsvoering kunnen oplossen. Zoals al eerder bleek, zijn de meerkosten van toepassing van de Fair Practice Code relatief het grootste bij de kleinere instellingen.

Gevolgen bij gelijkblijvend budget
Daarnaast kreeg het onderzoeksbureau Sirm de opdracht om inzicht te geven in de gevolgen voor het culturele aanbod als de betrokken instellingen en festivals de Fair Practice Code moeten toepassen bij een gelijkblijvend financieel kader.

De resultaten van dat onderdeel van het rapport geven inzicht in wat er gebeurt als de politiek voor het scenario kiest om geen geld uit te trekken voor invoering van de Fair Practice Code en om de invoering dus volledig bij de sector zelf neer te leggen.

Culturele instellingen zullen hun aanbod moeten verminderen om Fair Practice toe te passen als er geen extra financiële middelen worden gevonden, zo concludeert de minister in haar begeleidende brief aan de Kamer.

Concreet: als er niet wordt geïnvesteerd in Fair Practice, zou dat kunnen leiden tot een zeer forse afname van het aantal uitvoeringen en presentaties. Bijvoorbeeld Theater: 680 minder uitvoeringen per jaar. Dans: 78 minder uitvoeringen. Muziektheater 163 minder uitvoeringen. Muziek 711 minder uitvoeringen. Er zal productiedaling zijn bij de presentatie-instellingen en een daling van 14 tot 20 procent bij instellingen voor de creatieve industrie. Niet alle culturele organisaties hoeven, om eerlijk te kunnen betalen, hun aanbod te verminderen, zo blijkt uit het onderzoek: (middel)grote musea, orkesten en grote festivals kunnen de meerkosten opvangen binnen hun huidige bedrijfsvoering.

Kunsten ‘92 pleit voor voldoende middelen om in alle delen van de sector op een veilige manier de Fair Practice Code te kunnen implementeren. Anders dreigen juist de kleinere, veelal vernieuwende instellingen hieraan onderdoor te gaan. De optie om de implementatie van de Fair Practice Code volledig door de culturele sector zelf te laten oplossen, met als gevolg een enorm verlies aan activiteiten en dus ook aan publiek, druist in tegen alle ambities die de minister voor deze sector heeft.

Lees HIER de brief van de minister aan de Tweede Kamer en HIER het rapport van Sirm.

Bron: Kunsten ’92