Afdeling Filmzaken: Gelijkwaardigheid in de driehoek – scenarioschrijver, regisseur, producent –

Gelijkwaardigheid binnen de filmdriehoek is essentieel wanneer de filmsector tot een hogere artistieke kwaliteit wil komen.

Het ontstaan van artistieke kwaliteit is sterk afhankelijk van een inspirerende balans tussen commerciële/praktische belangen en artistieke ambities. Het is een balans die alleen bereikt kan worden wanneer er sprake is van een grote gelijkwaardigheid tussen de scenarioschrijver, de regisseur en de producent.

Op een gunstige uitzondering na waarin producenten en de makers echt opereren als partners, is er op dit moment nauwelijks sprake van gelijkwaardigheid. Dit geldt vooral voor de keuze van de films die gemaakt worden maar ook tijdens het maakproces. Hierdoor is het toch al kwetsbare evenwicht verstoord geraakt tussen commerciële/praktische belangen en artistieke ambities.

Filmmakers zijn de afgelopen jaren meer en meer afhankelijk geraakt van producenten, onder andere door het Filmfondsbeleid dat een handvol producenten centraal zette en beginnende producenten en filmmakers nauwelijks zelfstandig toegang gaf tot subsidie. Daarbij zijn filmmakers voor hun inkomen afhankelijk van de afspraken die producenten maken.

Willen we de kwaliteit van Nederlandse films en programma’s verhogen dan is het essentieel dat scenarioschrijvers en regisseurs een volwaardiger positie krijgen, ook in hun relatie met het Filmfonds.

In het algemeen zou wat ons betreft het nieuwe beleid zich bovendien mogen richten op het verbeteren van de omstandigheden waarin filmmakers en producenten hun films en programma’s maken – De Fair Practice Code AV is hiervoor een goede eerste stap – en tot maatregelen mogen leiden waardoor er (beter) wordt voorzien in de basisbehoeften van makers en producenten.

Te weten :

  • autonomie,
  • weten wat er met je werk gebeurt en
  • meedelen in opbrengsten van je werk

Bron: Afdeling Filmzaken