Afdeling Filmzaken: Marktaandeel Nederlandse film 2019 opnieuw gedaald?

Via Afdeling Filmzaken”:

Nog niet zo lang geleden werd per kwartaal het marktaandeel van de Nederlandse film bekend gemaakt door Stichting Filmonderzoek. Op basis daarvan kon je een inschatting maken van het uiteindelijke jaarresultaat. Loopt het in de pas met voorgaande jaren, gaat het beter of presteren de films juist minder? 

Om onduidelijke redenen worden de cijfers niet meer tussentijds gedeeld en moeten we hiervoor wachten tot de nieuwjaarsreceptie van de NVBF en FDN.

Nadat het marktaandeel de afgelopen jaren gedaald was tot 11.3% wilden we graag een idee krijgen van de stand van Nederlandse film voor 2019. We zijn daarom in de cijfers gedoken van Box office MOJO.

Onze zoektocht leverde bijgaand overzicht op met een tussenstand van het marktaandeel voor de Nederlandse film eind oktober van zo’n 7,6%. Ter check hebben we een rondvraag gedaan onder mensen die wel toegang hebben tot de actuele cijfers.

Op basis daarvan concluderen we dat het veilig is om te stellen dat het marktaandeel van de Nederlandse film in de periode tussen 3 januari 2019 en 31 oktober 2019 rond de 8% ligt.

Lees verder: Marktaandeel Nederlandse film 2019 opnieuw gedaald?