CineSud ontvangt bijdrage in kader van Talentontwikkeling in de Regio

CineSud heeft de eerste toekenning gekregen in het kader van de nieuwe regeling Talentontwikkeling in de Regio. Deze regeling is opgezet ter versterking en stimulering van de landelijke gespreide infrastructuur voor talentontwikkeling. CineSud ontvangt een bijdrage van € 50.000.

CineSud is een filmhub voor talent en industry professionals in het hart van Nederland, België en Duitsland. Binnen de hub ontmoeten nieuwe filmmakers en professionals elkaar, werken ze samen en worden activiteiten georganiseerd om hun kwaliteiten en skills te vergroten.

Het Filmfonds wil met Talentontwikkeling in de Regio de diversiteit aan makers en verhalen stimuleren en de mogelijkheden verruimen voor filmprofessionals om hun werkpraktijk te ontwikkelen in de omgeving waar ze zijn opgeleid. Het Fonds richt zich specifiek op trajecten die worden georganiseerd op knooppunten van audiovisuele opleidingen, regionale en lokale omroepen, filmtheaters en festivals en lokale/regionale film commissions en fondsen, waarbij de samenwerking tussen partijen de impact en duurzaamheid van trajecten vergroot.

Bron: Nederlands Film Fonds