Nieuw: ACM Filmprofessionals, vereniging voor het art, costume en hair & make-up department

Na jaren is er een vereniging voor het art, costume en hair & make-up department! Deze vereniging wil een platform bieden waar zowel kennis gedeeld wordt als waar de mogelijkheid bestaat om zelf deel te nemen en de veranderingen teweeg te brengen die je nodig acht.

Als je werkzaam bent in het art department, costume department of hair&make-up department ben je van harte uitgenodigd om lid te worden! Tot 1 april 2020 geldt voor een lidmaatschap dat een voordracht van 2 leden niet nodig is. Dus meld je aan!

De vereniging
De ACM-filmprofessionals vereniging is een vereniging waar Art, Costume en Make-up/Hair professionals elkaar ontmoeten en inspireren. De ACM richt zich op de ambachtelijke en inhoudelijke aspecten van deze beroepen en zet zich in voor bevordering, professionalisering en erkenning van de disciplines Art, Costume en Make-up/Hair design. We bereiken dit door met de vereniging kennis en ervaring te delen, maar ook door het organiseren van lezingen, seminars en bijeenkomsten.

De ACM is, zoals bijvoorbeeld de ASC (Associazione di categoria de professionale Scenografi,Costumisti e Arredatori), in Italië en de VSK, (Verband der Berufsgruppen Szenenbild und Kostümbild)in Duitsland, een eregenootschap. Actief lidmaatschap moet worden gezien als een door ervaren collega’s uitgesproken vertrouwen in de bewezen kwaliteit van ieder lid.

De ACM streeft ernaar nationale en internationale gasten uit deze beroepsgroepen en aanverwante industrieën uit te nodigen en met hen in gesprek te gaan over recente producties, hun ervaringen in het vak en aanpak van inhoudelijke en technische aspecten in de breedste zin.

Leden
De ACM is een vereniging met actieve leden, aangesloten leden, studenten leden en bijzondere leden.
Voor iedere vorm van lidmaatschap gelden andere voorwaarden.

  • Actieve leden zijn minstens 5 jaar op hoog niveau werkzaam als Art, Costume of Make-up/Hair professional en willen zich actief inzetten voor de vereniging en het vakgebied, en mogen de afkorting ACM achter hun naam voeren.
  • Aangesloten leden zijn werkzaam in uitvoerende functies binnen de drie disciplines of degene die nog niet voldoen aan de criteria van actief lid. Professionals die werken in nauw aanverwante beroepsgroepen zoals bijvoorbeeld Visual Effects of Camera.
  • Studenten die studieren aan opleiding, die gerelateerd is aan één van de drie disciplines.
  • Bijzondere leden worden aangewezen door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering. Dit biedt de vereniging de mogelijkheid om iemand bijvoorbeeld ‘lid van verdienste’ of ‘erelid’ te maken.

Meer informatie: https://acmfilmprofessionals.nl/