Ingrid van Tol directeur Dutch Directors Guild

Ingrid van Tol wordt per 1 december 2019 directeur van de Dutch Directors Guild (DDG). De DDG is de belangenvereniging voor professionele film-, televisie-, radio- & interactieve regisseurs in Nederland. Sinds 1998 zet de DDG zich in voor de verbetering van de auteursrechtelijke, sociaal economische en artistieke positie van regisseurs. Met de benoeming van Van Tol zet de DDG een volgende stap in de professionalisering van de organisatie.

Het veranderde medialandschap (zoals de sterke groei van online kanalen als Netflix en Ziggo, nieuwe Europese wetgeving omtrent auteursrecht en heffingen) vergt een alerte opstelling en actieve benadering van de uitdagingen en kansen die er nu liggen. Door zowel op nationaal als op Europees niveau politieke invloed uit te oefenen stelt de DDG zich ten doel de positie van regisseurs te versterken. 

Ingrid van Tol: “In mijn werkzaamheden als programmamaker en hoofd documentaire bij het Mediafonds heeft de maker altijd centraal gestaan. Wat mij daarbij opviel was dat bij veel producties de regisseur auteursrechtelijk en qua honorarium vaak aan het kortste eind trekt. Een van de zaken waar ik me voor wil inzetten is om er voor te zorgen dat in de nieuwe heffingsregelingen die volgend jaar op Europees niveau worden vastgesteld, de regisseur de financiële en rechtspositionele waardering krijgt die haar/hem toekomt. Ook in Nederland verdienen de regisseurs bij de omroepen en de fondsen een betere waardering, zeker gezien hun artistiek inhoudelijke inbreng. Hiervoor wordt de samenwerking met belangenverenigingen van audiovisuele makers geïntensiveerd. We zullen ook het inhoudelijke debat aanzwengelen over artistieke autonomie, kunst en cultuur.”

Maarten Treurniet, voorzitter DDG: “Het is van groot belang dat de DDG verder professionaliseert willen we een vuist kunnen maken op allerlei beleidsvlakken. De arbeidsmarktagenda, de voorgenomen heffingen, de veranderingen binnen het Filmfonds en de omroepen en nog veel meer zaken vereisen totale toewijding. Ik ben dan ook zeer verheugd dat Ingrid onze nieuwe directeur is geworden en ons wil helpen om deze essentiële stappen te zetten.”

Over Ingrid van Tol
Ingrid van Tol was van 1989 tot 1998 beleidsmedewerker en curator film en nieuwe media bij de Rotterdamse Kunst Stichting. Ze was daarna drie jaar werkzaam als programmamaker kunst, cultuur en nieuwe media bij debatcentrum De Balie. Van 2001 tot 2017 was Van Tol Hoofd Documentaire bij het Mediafonds. Ze is ook regelmatig adviseur, coach en redacteur voor verschillende fondsen en filmmakers. 

Bron: Dutch Directors Guild