18 november Tweede Kamerdebat over Cultuur

Aanstaande maandag 18 november vindt het Tweede Kamerdebat ‘OCW-begroting onderdeel Cultuur’ plaats. De Kamer spreekt dan met minister van Engelshoven onder meer over de cultuurbegroting 2020, de regelingen en criteria voor de cultuurnota 2021 – 2024 en het werkprogramma van de Raad voor Cultuur. Bekijk hier de agenda. Kunsten ’92 stimuleert iedereen om dit Kamerdebat bij te wonen (neem legitimatie mee).

Ter voorbereiding op dit debat heeft Kunsten ’92 een brief aan de Kamer gestuurd. Kunsten ’92 stelt daarin dat de culturele en creatieve sector (inclusief media en erfgoed) een grotere betekenis voor Nederland heeft dan doorgaans wordt verondersteld (CBS-satellietrekening, juni 2019 en TNO in ESB, juli 2019). Met een toegevoegde waarde van € 25,5 miljard (3,7 procent) aan het bbp is deze sector iets kleiner dan toerisme, maar tweemaal zo groot als de landbouw. De culturele en creatieve sector is bovendien goed voor zo’n 320 duizend banen, 4,5 procent van de totale werkgelegenheid.

De creatieve slagkracht en productie van de culturele en creatieve sector staat echter onder druk, ondanks de extra investeringen in cultuur van de afgelopen jaren. Dat komt door eerdere bezuinigingen op cultuur en media, implementatie van de breed gedragen noodzaak om te komen tot ‘loon naar werk’ (Fair Practice), verschuiving van middelen en het ontbreken van een gelijk speelveld. Dit wordt versterkt door negatieve effecten van generiek sociaalfiscaal beleid.

Kunsten ’92 stelt in de brief een aantal urgente maatregelen voor om de slagkracht en de nationale productiecapaciteit van de culturele en creatieve sector op peil te houden. LEES HIER DE VOLLEDIGE BRIEF VAN KUNSTEN ’92

Bron: Kunsten ’92