Rapport: Release windows in Europa

Een nieuw rapport van het European Audiovisual Observatory neemt de release windows in verschillende Europese landen onder de loep. Het rapport geeft een overzicht en analyse van release windows en de economische en juridische kaders waarop ze gebaseerd zijn.

Hoe verschillen de release windows van land tot land? Op welke manier worden deze windows beinvloed door filmfondsen? Wat is de situatie voor orgininele producties opVOD platforms zaoals Netflix? Deze em meer vragen worden in het rapport behandeld.

Het volledige rapport kun je hier downloaden: