Actualisering financieel & productioneel protocol november 2019

Het actuele Financieel & Productioneel Protocol alsook het Financieel & Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel staan nu online op www.filmfonds.nl.

Vanuit de samenwerking tussen de verschillende publieke financiers zijn er met ingang van november 2019 een aantal verbeteringen in de financiële steun vanuit het Filmfonds doorgevoerd:

Tenslotte is het Financieel & Productioneel Protocol geactualiseerd ten aanzien van titel- en logovermelding van het Filmfonds (hoofdstuk 4) en heeft er een update plaatsgevonden van de Lijst Internationale Filmfestivals (hoofdstuk 7). Bekijk de Toelichtingen op Wijzigingen per november 2019 Het Financieel & Productioneel Protocol en het Financieel & Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel

DEELREGLEMENT FILMACTIVITEITEN
Het Deelreglement Filmactiviteiten wordt op een klein aantal punten gewijzigd.

De meerjarige activiteitensubsidie voor Filmfestivals blijft voor de komende beleidsperiode (2021-2024) vrijwel ongewijzigd, maar er zijn wel aanpassingen in de deadlines.

Daarnaast is de regeling voor de filmeducatiehubs aangepast en is de regeling voor training uitgebreid met een mogelijkheid voor ondersteuning aan een creative skills en talent lab.

Bekijk de Toelichtingen op Wijzigingen Deelreglement Filmactiviteiten per  november 2019 en het Deelreglement Filmacitiviteiten.

DEADLINES NEDERLANDS FILMFONDS EN NETHERLANDS FILM PRODUCTION INCENTIVE 2020

Bekijk de beschikbare nieuwe deadlines voor 2020. 

Bron: Nederlands Filmfonds