NVJ doet voorstellen aan Slob voor een toekomstbestendig omroepbestel

De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft in een brief aan minister Arie Slob (Mediazaken) een aantal voorstellen gedaan voor een toekomstbestendig omroepbestel. In deze voorstellen wil NVJ ook een betere positie van de programmamakers.

Aanleiding is de visiebrief die Slob op 14 juni publiceerde. De NVJ wil in een gesprek met de minister de voorstellen nader toelichten en haar ideeën over het bestel van de Publieke Omroepen met de minister delen.

NVJ wil meer budgettaire zekerheid voor de publieke omroep, minder onzekere contractvormen voor programmamakers, een prominenter regionaal geluid via de publieke omroep en sterkere medezeggenschap voor programmamakers bij de omroepen.

De voorstellen:

Om de journalistieke kerntaak van de publieke omroep te kunnen garanderen moet er voor de journalistieke en informatieve programmering budgettaire zekerheid komen.’

  • De flexibele schil van onzekere contractvormen moet aanzienlijk kleiner en vervangen wordt door zekere contracten. De omroepen en NPO moeten gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de arbeidsrechtelijke positie van de programmamakers.’
  • Het regionale geluid via de publieke omroep verdient een prominente plaats, ook op het landelijke net. Wel moeten de landelijke en regionale omroepen en de NPO de nodige ruimte krijgen om aan de opdracht van de minister zelf verder invulling te geven. Ook moeten de regionale omroepen de benodigde financiering krijgen om deze ambitie waar te maken.
  • De organisatie van medezeggenschap voor de programmamakers is niet bij alle omroepen even goed geregeld. Een redactieraad mag bij journalistieke en informatieve programma’s niet ontbreken. Het voorstel is om in de mediawet het aanstellen van ten minste een redactieraad op omroepniveau verplicht te stellen, evenals een redactiestatuut voor de journalistieke programmering.

Vervolg
De NVJ wil graag een gesprek met de minister om deze voorstellen te bespreken en om mee te denken over het functioneren van het omroepbestel in de toekomst. Het bestaan van een sterke toekomstbestendige publieke omroep is een absolute must voor het goed functioneren van de journalistieke infrastructuur in een democratische samenleving.

Lees meer op NVJ.nl