Overheid blijft meer dan 1 miljard euro aan publieke media besteden

De overheid blijft meer dan 1 miljard euro aan publieke media besteden. Dit blijkt uit de miljoenennota. In 2020 zal er 1,023 miljard euro worden besteed. Dat is 6,5 miljoen euro meer dan in 2019

De landelijke en regionale publieke omroepen zullen gezamenlijk 893,66 miljoen euro ontvangen. Daarvan gaat 736,2 miljoen naarr de NPO, de omroepverenigingen, NTR en NOS en gaat 157,45 miljoen naar de regionale omroepen. Het totale bedrag dat het ministerie van OCW aan media besteedt omvat ook financieringen van instellingen als Beeld & Geluid, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, een onderzoeksjournalistiek-fonds, het Filmfonds van de Omroep/Telefilm (CoBo) en Mediawijsheid.

Voor 2020 is de 40 miljoen euro budgetverhoging verwerkt in de dotatie voor de mediareserve, waar in totaal 56 miljoen euro aan financiering naartoe gaat. In 2019 ging er 58,9 miljoen euro heen. Dit zijn allemaal voor de NPO bedoelde gelden. Voor de beheertaken van de landelijke publieke omroep gaat er nog eens 39,9 miljoen euro naar de NPO.

Tot 2014 nemen de media-uitgaven vanuit de overheid toe naar 1,05 miljard. Alleen in evenementloze jaren zoals 2021 en 2023 is er iets minder gereserveerd voor de NPO. Voor de toezichthouder, het Commissariaat voor de Media, is de komende jaren 4,7 miljoen euro gereserveerd. Het ministerie van OCW verwacht dat de STER in 2020 147,85 miljoen zal opbrengen. Dat is fors minder dan de 164,16 miljoen euro die het ministerie over 2018 in de miljoenennota optekent. Deze bijstelling is een gevolg van de veranderende markt zoals minister Arie Slob eerder aankondigde.

De begroting houdt nog geen rekening met de per 2021/2022 door te voeren stelselwijzigingen rond het beperken van reclame bij de NPO en de start van Regio3. Rond oktober/november 2019 komt minister Arie Slob met een verdere uitwerking van de mediabegroting.

www.npo.nl
www.rijksoverheid.nl

Bron: Nederlands Media Nieuws