Nieuwe MEDIA-oproep Steun voor Ontwikkeling van Individuele Projecten

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd voor:

Ontwikkeling van Individuele Audiovisuele Projecten (call 17-2019)

Deadlines voor indiening: 13 november 2019 (17.00 uur) en 12 mei 2020 (17.00 uur)

Wie komt in aanmerking?
De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma.

Projecten die in aanmerking komen zijn:

  • speelfilms, animaties en creatieve documentaires met een minimumlengte van 60 minuten die hoofdzakelijk voor vertoning in de bioscoop zijn bestemd;
  • fictieprojecten (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 90 minuten, animaties (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires (al dan niet in de vorm van een serie) met een minimumduur van 50 minuten (in geval van een serie is de minimumlengte per aflevering 25 minuten) die hoofdzakelijk zijn bestemd voor exploitatie via televisie;
  • fictieprojecten met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 90 minuten, animatie met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 50 minuten, hoofdzakelijk bestemd voor exploitatie op een digitaal platform;

Beschikbaar budget
Het totale beschikbare budget voor deze oproep (met twee deadlines) bedraagt 5,4 miljoen euro.

De financiële bijdrage per individueel project is een forfaitair bedrag van:

  • 60.000 EUR voor animatiefilms;
  • 25.000 EUR voor creatieve documentaires;
  • 50.000 EUR voor fictieprojecten indien het geschatte productiebudget gelijk aan of meer dan 1,5 miljoen EUR is;
  • 30.000 EUR voor fictieprojecten indien het geschatte productiebudget lager dan 1,5 miljoen EUR is.

Klik hier voor een Nederlandse samenvatting van de oproep.

Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen ten opzichte van de vorige oproep.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Bron: Creative Europe Desk NL | DutchCulture