Vandaag: debat Visiebrief minister Slob

Op woensdag 11 september debatteert de Tweede Kamer vanaf 10.15 uur over de brief ‘Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek’ van minister Arie Slob van Media. Lees hier de agenda van het debat.

Een greep uit de brieven, reacties en adviezen die hieraan voorafgingen:

  • De genoemde ‘Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek’ dd. 14 juni jl. van het kabinet – een compromis van de vier coalitiepartijen – beoogt een antwoord te formuleren op de uitdagingen die op de publieke omroep afkomen. Lees hier de visiebrief.
  • De minister geeft in de visiebrief aan dat hij het belangrijk vindt ‘om bij de concrete uitwerking van deze visie in de komende periode te blijven overleggen met de NPO, het College van Omroepen, de Ster en alle betrokken partijen’. Op 4 september zond de minister de mede hieruit voortvloeiende ‘Samenwerkingsagenda Nederlandse Mediasector’ (hier te lezen) naar de Kamer.
  • De Raad voor Cultuur heeft afgelopen donderdag 5 september een advies uitgebracht inzake de visiebrief, vanuit de opvatting dat de huidige inrichting van ons bestel niet voldoende bestand is tegen wezenlijke veranderingen in het medialandschap. Lees hier het advies.
  • Kunsten ’92 stuurde vorige week een brief aan de Tweede Kamer, vanuit de overtuiging dat cultuurbeleid en mediabeleid niet los van elkaar kunnen worden gezien. De omroepen zijn de grootste opdrachtgevers voor de culturele sector en een belangrijk instrument voor duiding en bereik van kunst en cultuur. Oog voor de samenhang, kansen en de ongewenste effecten van mediabeleid op cultuur is van groot belang. Lees hier onze brief.

Belangrijkste onderwerpen van debat zullen zijn: de financiering van de publieke omroep; het (gedeeltelijk) reclamevrij maken van de publieke omroep en de effecten daarvan; het waarborgen van adequate nieuwsvoorziening en onafhankelijke (onderzoeks-)journalistiek; het al dan niet omvormen van NPO3 tot een regionale zender; en een Nederlands antwoord op de dominante buitenlandse online platforms. Een kort verslag van het Kamerdebat volgt eind deze week.

Op dezelfde dag, 11 september, debatteert de Kamer om 15.00 uur over de lokale, regionale en streekomroepen; lees hier de agenda.

* Het advies “Lokale omroep verdient meer ruimte”, dat de Raad voor Cultuur hier op 3 september jl. over uitbracht, kunt u hier lezen.

Bron: Kunsten ’92