Sectorafspraken over reclame, distributie, content en digitalisering

De grootste partijen in de Nederlandse mediasector hebben afspraken gemaakt over reclame, distributie, content en digitalisering. Dit blijkt uit een door minister Arie Slob geopenbaarde samenwerkingsagenda die NPO, RTL Nederland, Talpa Network, VodafoneZiggo, KPN en de minister onderschrijven. 

Op het vlak van videocontent willen deelnemende partijen expliciet NLZIET voortzetten. De partijen willen marginalisering van Nederlands aanbod tegengaan en volgens eigen zeggen mondiale platforms niet uitsluiten of verbieden, maar de duurzaamheid van het landschap vergroten. Nederlandse content zal ook op non-exclusieve basis beter beschikbaar moeten komen, waarbij merken hun eigen relatie met eigen gebruikers willen houden. Daarom willen de partijen via een nieuw of bestaand platform exclusieve Nederlandse content aanbieden. Op dit moment biedt met name Videoland van RTL Nederland dit aan. De NPO wordt verboden om exclusieve content aan te bieden en mag alleen op non-exclusieve basis werken als publieke omroep.

Verder hebben de mediapartijen afgesproken om een verkenning te doen naar een zogeheten basisnieuwsvoorziening, een Nederlands loket voor adverteerders waar alle in Nederland actieve mediabedrijven zijn aangesloten, en doelgroepreclame op lineaire zenders via distributeurs.

Ook hebben partijen toegezegd na te denken over hoe kennis met toezichthouders, overheid en politiek gedeeld kan worden om het medialandschap duurzaam te houden. Om te voorkomen dat toezichthouders een probleem zien in het vormen van niet toegestane monopolies en kartelvorming, zullen zij volgens de minister oplossingsgericht samenwerken met de overheid om belemmeringen in wet- en regelgeving snel te signaleren.

De afspraken gelden voor een jaar en kunnen jaarlijks worden verlengd. Andere partijen die niet waren uitgenodigd, mogen deelnemen maar dienen de uitgangspunten te onderschrijven en een actieve en constructieve bijdrage te leveren aan een van de punten. Alleen unanieme acceptatie maakt een nieuwe partij lid van het samenwerkingsverband.

Het volledige samenwerkingsdocument is hier te vinden

www.rijksoverheid.nl
www.talpanetwork.com
www.rtlnederland.nl
www.dpgmediagroup.com
www.mediahuis.be
www.npo.nl
www.vodafoneziggo.nl
www.overons.kpn

Lees verder bij Nederlands Media Nieuws: ‘Mediasector maakt afspraken over reclame, distributie, content en digitalisering’