Filmkrant: Tien jaar Filmfondsbeleid, regisseurs naar de achterbank

De nieuwe Filmkrant is uit met daarin een kritische terugblik op tien jaar Filmfondsbeleid. Karin Wolfs en Jos van der Burg blikken naar aanleiding van het afzwaaien van Doreen Boonekamp als directeur van het Filmfonds terug. Hieronder een fragment uit hun artikel.

“In feite staan de laatste jaren bijna alle seinen op rood. Het meest zichtbaar is dat in het aandeel van de Nederlandse film in het totale bioscoopbezoek. In 2009, het jaar dat Boonekamp aantrad als directeur, bedroeg dat ruim 17%. Twee jaar later steeg het naar een recordhoogte van ruim 22%. Het bleek een incident, te danken aan de twee miljoen bezoekers voor Gooische vrouwen, want in de jaren erna daalde het aandeel sterk, vooral na 2015, met als (voorlopig?) dieptepunt net iets meer dan 11% vorig jaar.

Aan het eind van Boonekamps termijn staat de Nederlandse publieksfilm er in de bioscoop slechter voor dan bij het begin ervan. Men lijkt uitgekeken op meer van dezelfde romkoms en familiefilms. Ook met de andere poot van het filmbeleid, de arthousefilm, is het kwakkelen. Nederlandse arthousefilms halen de internationale prestigieuze festivals zelden.”

Verder in De Filmkrant:

  • een interview met Peter Strickland, nav In Fabric
  • Een artikel over Tarkovski, vooruitlopend op de tentoonstelling bij EYE
  • Een achtergrondartikel over games en film
  • Vooruitblik op filmfestival Film by the Sea
  • En natuurlijk vele recensies….

Je vind De Filmkrant in de schappen van het filmtheater of lees hem online.