Verslag en video Paradisodebat 2019

Afgelopen zondag (25 augustus 2019) vond het jaarlijkse Paradisodebat plaats, waar kunstenaars en politici elkaar ontmoeten om te debatteren over actuele thema’s in het cultuurbeleid. Dit jaar onder de titel Geef kunst de ruimte. Altijd in het perspectief van bredere ontwikkelingen in de maatschappij. Op de website van Kunsten ’92 en via onderstaande links zijn verslagen en video’s van de bijeenkomst terug te lezen en te zien.

  • Het verslag door Sandra Jongenelen  
  • De video van de keynote van Philipp Blom
  • De tekst en video van de keynote van Ivo van Hove volgen vrijdag 30 augustus. Op die dag wordt de tekst gepubliceerd in de Volkskrant.
  • De video van het gesprek met de Kamerleden Belhaj, Ellemeet en Asscher
  • De video van de overdracht van het voorzitterschap van de Akademie van Kunsten door Gijs Scholten van Aschat aan Anne Vegter
  • Hier is het hele Paradisodebat terug te zien: Paradisodebat 2019

Het programma van het Paradisodebat

Philipp Blom, historicus en schrijver van het messcherpe, vlammende betoog Wat op het spel staat, zegt: ‘We staan aan de vooravond van een nieuwe culturele revolutie. We moeten weg uit ons paradigma en kunst kan daar een rol in spelen. De kunst kan ons beelden tonen van een andere toekomst, een andere gedachte. Als het gaat om de grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat.’ Philipp Blom ontvouwt zijn visie.

Ivo van Hove, directeur Internationaal Theater Amsterdam en voor deze dag gastheer, zal hierop reflecteren: hoe ziet hij de plaats van de kunsten in onze maatschappij? Wat betekent de nabije toekomst voor zijn werk?

In het politieke debat dat volgt is de vraag of de cultuursector in staat is om aan alle verwachtingen te voldoen. En welke rol heeft de politiek? Er is in de afgelopen jaren veel gedebatteerd over een betere worteling van kunst en cultuur in onze maatschappij ‘Kunst is regeringszaak’, zei Emanuel Boekman 80 jaar geleden en het is de taak van de overheid om de kunst de ruimte te geven.

Nu de plannen voor een nieuw stelsel klaarliggen komt het erop aan: Zijn gemeenten, provincies en het Rijk echt bereid om zich gezamenlijk in te spannen voor een bloeiende kunst- en cultuursector? Aan politici en bestuurders vragen we wat hun vergezicht is en in hoeverre zij daar verantwoordelijkheid voor willen nemen. Met o.a. Tweede Kamerleden, gedeputeerden en wethouders, onder leiding van Lex Bohlmeijer (Radio 4/De Correspondent).

De bijeenkomst wordt afgesloten met de overdracht van het voorzitterschap van de Akademie van Kunsten door acteur Gijs Scholten van Aschat aan dichter Anne Vegter.

Bron: Kunsten ’92