Geef uw mening over het beheer van audiovisuele rechten

Publieke consultatie van de Europese Commissie. Deadline: 30 september 2019

Professionals in de audiovisuele sector die werken op het gebied van beheer van audiovisuele rechten, zoals uitvoerende kunstenaars, producenten, sales agents, distributeurs, omroepen, VoD-platforms, instellingen voor cultureel erfgoed en andere belanghebbenden, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een publieke consultatie van de Europese Commissie.

De Commissie wil hiermee informatie en gegevens verzamelen over de huidige praktijk in de markt en de uitoefening van de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten in de audiovisuele sector. De Commissie zal deze informatie analyseren en vervolgens presenteren in een rapport waarmee de beschermingstermijn van de rechten (Richtlijn 2011/77/EG) opnieuw beoordeeld zal worden. Dit rapport zal aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s worden voorgelegd.

Audiovisuele sector versus muziek sector
In de Europese Unie vervallen de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten in de audiovisuele sector 50 jaar na de eerste vertoning aan het publiek of na de eerste publicatie van een audiovisueel werk. De beschermingstermijn van het auteursrecht op audiovisuele werken verstrijkt 70 jaar na het overlijden van de laatste van de volgende personen: de hoofdregisseur, de auteur van het scenario/dialoog en de componist van de muziek die speciaal voor gebruik in het audiovisuele werk is gecreëerd. In Richtlijn 2011/77/EU is de beschermingstermijn van de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten in de muzieksector onder bepaalde omstandigheden verlengd van 50 jaar tot 70 jaar. De beschermingstermijn van de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten in de audiovisuele sector werd niet verlengd. Artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2011/77/EU bepaalt dat de Commissie moet nagaan of de beschermingstermijn van de rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten in de audiovisuele sector eventueel ook moet worden verlengd. De Commissie zal op basis van de consultatie met een advies komen.

Klik hier voor de consultatie. De deadline voor deelname is 30 september 2019.