Dekkingsgraad PNO Media opnieuw gedaald

De kans dat omroeppensioenfonds PNO Media volgend jaar de uitkeringen aan gepensioneerden moet verlagen is de afgelopen maand groter geworden. Dat geldt ook voor de pensioenrechten van nog werkende deelnemers. Dat heeft het fonds 20 augustus bekendgemaakt.

De zogeheten actuele dekkingsgraad van PNO Media zakte in juli van 97,9 procent naar 95,8 procent. Dat is nog maar 0,3 procentpunt boven de kritische grens van nu zo’n 95,5 procent. Het pensioenfonds heeft 95,8 cent in kas voor elke euro aan verplichtingen. 

Belandt de actuele dekkingsgraad op 31 december onder de kritische grens, dan moet gekort worden op pensioenen en opgebouwde pensioenrechten. Die pijn mag wel over tien jaar worden uitgesmeerd. Het fonds geeft zelf als theoretisch voorbeeld wat er gebeurt als de actuele dekkingsgraad 5 procent lager ligt dan de kritische grens. Dan moeten de pensioenen en pensioenrechten in 2020 in eerste instantie met een half procent worden verlaagd.

Aan de beleggingen heeft het bij PNO Media niet gelegen: die leverden 1,4 procent winst op wat de actuele dekkingsgraad ook 1,4 procent deed opveren. De dalende marktrente (als gevolg van onder meer de angst bij beleggers voor een recessie) duwde die dekkingsgraad echter met 3,8 procent omlaag. Bij elkaar geteld verslechterde de actuele dekkingsgraad daardoor met 2,1 procent.

PNO Media telt bijna 17.000 deelnemers. Het fonds zetelt in mediastad Hilversum.

Bron: Spreekbuis