Open call: Platforms voor culturele content en innovatie

Deadline voor indiening: 20 september 2019

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd, het gaat om het pilot project: platforms voor culturele content en innovatie, met een deadline van 20 september 2019.

De totale begroting van deze oproep bedraagt 1.038.000 Euro. De subsidie dekt maximaal 60% van de totale kosten. Afhankelijk van de kwaliteit van de voorstellen, kan de Commissie maximaal drie aanvragen honoreren.

Doelstellingen van het pilot project:

  • De Europese creatieve industrie stimuleren te innoveren en nieuwe technologieën te gebruiken om op die manier hun positie in het digitale tijdperk te handhaven.
  • Verschillende spelers uit het culturele veld samenbrengen en een denkwijze van innovatie en samenwerking aanreiken door het delen van ervaringen, gegevens en kennis.
  • Het testen en ontwikkelen van nieuwe benaderingen en business modellen voor het maken, verspreiden en promoten van content, gebruik makend van digitale technologieën en rekening houdend met nieuwe gedragspatronen van de consument.
  • Het mogelijk maken van platform(en) voor innovatie van culturele content.

Om in aanmerking te komen, moet(en) de aanvrager(s):

  • een publieke of private juridische entiteit zijn,
  • actief zijn in de content industrie, die onder meer de volgende sectoren omvat: audiovisueel, multimedia, boeken en uitgevers en de muziekindustrie.

Meer weten? Lees hier meer over deze oproep. Overweegt u een aanvraag in te dienen, neem dan contact op met de Creative Europe Desk.