NRC: crisis bij Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media is de bewaker van Hilversum. Het ziet toe op de integriteit van de televisiewereld. Maar de toezichthouder verkeert zelf permanent in crisis. Lieneke Nieber & Jeroen Wester van NRC doen uitgebreid verslag van de interne crisis.

Wat is er in een notendop aan de hand?

  1. De organisatie is stuurloos. Algemeen Directeur Suzanne Teijgeler  vertrok vorige week, eerder deze maand nam voorzitter Madeleine de Cock Buning afscheid. Collegelid Eric Eljon is geschorst.
  2. De enig overgebeleven bestuurder, Jan Bune is in opspraak geraakt omdat hij bij zijn herbenoeming in 2018 een berisping verzweeg
  3. Onder leiding en personeel heerst onrust, het verloop onder werknemers is hoog, en bestuursleden hebben nevenfuncties die zich slecht verhouden met hun werk voor de toezichthouder.

Lees het artikel hier: ‘Dubbelrollen en argwaan aan de rand van het Mediapark’ (16 juli 2019)

Het Commissariaat voor de Media heeft gereageerd op het artikel van NRC:

 ‘Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media delen wij het volgende mee: Het Commissariaat voor de Media herkent zich niet in het beeld dat de organisatie stuurloos zou zijn. Onze medewerkers zetten zich dagelijks vol toewijding in voor de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van de media in Nederland. We betreuren het dat sommige oud-medewerkers hun tijd bij het Commissariaat negatief hebben ervaren. We nemen alle signalen van medewerkers serieus. Uit de recente evaluatie van het Commissariaat door PwC blijkt dat het Commissariaat goed scoort op effectiviteit. Het klopt dat PwC ook een aantal aanbevelingen voor de organisatie heeft gedaan, waaronder het terugdringen van het personeelsverloop. We willen een lerende organisatie zijn en hebben externe hulp ingeschakeld om ons daarbij te helpen. Dat proces is op dit moment in volle gang.’

Bron: Spreekbuis.nl