Minister Slob geeft reactie op Evaluatierapport NPO

Op 4 juni 2019 heeft de evaluatiecommissie landelijke publieke omroep een evaluatierapport uitgebracht over de jaren 2013 tot en met 2017. De thema’s en onderwerpen van het rapport lopen volgens Slob in hoge mate parallel aan de thema’s die geadresseerd worden in zijn visiebrief. Vandaag heeft hij op hoofdlijnen een reactie geven op het evaluatierapport.

De evaluatiecommissie heeft een gedegen en informatierijk rapport afgeleverd met behartenswaardige aanbevelingen. Veel aanbevelingen sluiten aan bij mijn visie en vallen daar op onderdelen zelfs mee samen. Ik begrijp heel goed de oproep van de evaluatiecommissie om te zorgen voor rust en financiële zekerheid in de komende concessieperiode. Nieuwe maatregelen zijn echter nodig om de publieke omroep te ondersteunen en te zorgen voor flexibiliteit in programmering en distributie, een stabieler financieel klimaat en een efficiënter opererende organisatie. Een groot aantal aanbevelingen richt zich direct tot de NPO en de omroepen. Ik ga er van uit dat zij daar in goed onderling overleg uitwerking aan geven.

Lees de volledige reactie van Slob bij Spreekbuis.nl: ‘Belang van een publieke omroep’