Mondriaan Fonds en CineCrowd presenteren stimuleringsregeling voor filmmakers

Het Mondriaan Fonds werkt vanaf 1 juli 2019 samen met CineCrowd. Binnen deze pilot draagt het fonds bij aan crowdfunding campagnes van filmmakers die actief zijn op het grensvlak van film en beeldende kunst. Filmmakers die een campagne starten bij film crowdfunding platform CineCrowd maken kans op een bijdrage aan een crowdfunding campagne van het Mondriaan Fonds van 20 % van het streefbedrag (met een maximum van € 2.000). 

Anne Houwing, directeur CineCrowd: Ik ben heel blij dat we het Mondriaan Fonds mogen toevoegen aan de steeds groter wordende rij fondsen die filmmakers stimuleren om te gaan crowdfunden. Het Mondriaan Fonds stelt ons middels deze samenwerking in staat om ook filmmakers die niet in een klassiek hokje passen te ondersteunen bij een crowdfunding campagne. Ik zie de samenwerking met dit rijksfonds als een belangrijke erkenning voor het belang van crowdfunding en het werk van CineCrowd.

criteria en procedure
Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage moeten filmmakers een crowdfunding campagne starten bij CineCrowd. CineCrowd draagt projecten vervolgens voor aan het Mondriaan Fonds. Na voordracht van CineCrowd zal een adviseur van het Mondriaan Fonds beoordelen of het projecten past binnen de doelstellingen en criteria. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is voorwaardelijk. Alleen wanneer de maker of instelling erin slaagt het overige deel via het publiek op te halen, wordt de bijdrage daadwerkelijk uitgekeerd.

Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds is hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, én uitgevers en opdrachtgevers. 

CineCrowd
CineCrowd ontstond in 2011 rondom de korte film Morgen is alles beter van filmmaker Floris Parlevliet. De crowdfunding was een groot succes, inspireerde andere filmmakers om ook te gaan crowdfunden en CineCrowd werd opgericht. Het platform ontwikkelde zich in de jaren die daarop volgden tot beweging gericht op de realisatie van films, uitgaande van het idee om de crowd – de mensen voor wie de films uiteindelijk bedoeld zijn – te betrekken bij het (mede)mogelijk maken van film. Sinds 2011 faciliteerde CineCrowd ruim 650 succesvolle crowdfunding campagnes en doneerden via CineCrowd ruim 60.000 filmliefhebbers tezamen bijna 5 miljoen euro aan filmprojecten. 

Bron: Cinecrowd / Mondriaan Fonds