Afdeling Filmzaken over ‘Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024’

Minister van Engelshoven heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar uitgangspunten geformuleerd voor Cultuurbeleid 2021 – 2024. Afdeling Filmzaken reageert op deze brief:

Het zijn veelbelovende uitgangspunten die aangeven dat de minister en het ministerie de arbeidsmarktagenda secuur volgen en de belangen van filmmakers serieus nemen.

Het doel van dit artikel is de sector te informeren over de context van de Uitgangspuntenbrief van de minister en aan te geven wat de betekenis is. Om dit zo goed mogelijk te doen schetsen we eerst kort de situatie waarin de Filmsector op dit moment verkeert en geven we aan welke ontwikkelingen er gaande zijn binnen de arbeidsmarktagenda. Bovendien delen we gewoontegetrouw onze ideeën over maatregelen waarmee de kwaliteit van de Nederlandse film verhoogd kan worden.

Lees verder bij Afdeling Filmzaken: Goede uitgangspunten voor cultuurbeleid 2021 – 2024

Lees ook: Zijn heffingen op filminkomsten dé oplossing voor de Nederlandse film?