Aanbevelingen arbeidscontracten commissie-Borstlap

Het kabinet is al langere tijd op zoek naar een manier om de groeiende groep schijnzelfstandigen te beschermen. Een onafhankelijke commissie werd gevraagd om een advies. Op 22 juni verscheen een tussenrapportage met ‘denkrichtingen’ van de commissie Borstlap.

De belangrijkste conclusie van de commissie-Borstlap is dat de veelheid aan contractvormen dringen moet worden ingeperkt. Daarnaast moeten er nieuwe sociale vangnetten komen die gelden voor alle werkenden.

Nu bestaan er veel verschillende contractvormen naast elkaar – uitzenden, payrolling, nul-urencontract, contracting, en zzp – met verschillende consequenties voor de werknemers. “Nu is het op de arbeidsmarkt belangrijk in welk ‘hokje’ je valt, om te weten welke rechten je hebt. Dat verschil moeten we terugdringen”, zegt Hans Bortslap, voorzitter van de commissie.

De commissie signaleert een groeiende tweedeling in de samenleving. Aan de ene kant zelfredzame, hoogopgeleide werknemers die relatief gemakkelijker een vast contract met wettelijk bescherming die daarbij hoort. Aan de andere kant lager opgeleiden die valer in flexcontracten blijven hangen, daardoor weinig financiële zekerheid hebben en als eerste ontslagen worden tijdens een recessie. Die verschillen zijn volgens de commissie onaanvaardbaar en uiteindelijk slecht voor de economie. Verantwoordelijk voor de snelle flexibilisering is de overheid zelf, met name omdat zzp-ers door belastingvoordelen veel goedkoper zijn voor werkgevers dan vaste werknemers.

De commissie stelt voor dat de belastingregels meer gelijkgetrokken worden en dat zzp-ers alleen als zelfstandigen kunnen werken als ze ook daadwerkelijk een onderhandelingspositie hebben, bijvoorbeeld om te onderhandelen over hun tarief. Maar die definitie is lastig om duidelijk in de wet vast te leggen en laat veel ruimte voor discussie waar platforms als Uber en Deliveroo handig op inspelen. De commissie hoopt eind 2019 met een duidelijke en werkbare definitie te komen.

Werkgeversorganisaties en vakbonden reageren afwachtend op het advies van de commissie Borstlap. Vakbonden willen de rechten van werknemers met vaste contracten niet afbouwen en werkgevers zien liever niet dat flexcontracten meer gaan lijken op vaste contracten.

Bron: NRC