Geen reclame meer op publieke omroep tot 20.00 uur

De coalitie is het eens geworden over de toekomst van de publieke omroep.

Na maanden van onderhandelingen is besloten dat NPO 3 van karakter zal veranderen, en grotendeels regionaal wordt. Verder zal er geen reclame meer te zien zijn op de publieke omroep tot 20.00 uur ’s avonds. Online verdwijnt alle reclame bij de publieke omroep.

Bij de verdeling van het geld wordt het aantal leden van een omroep minder leidend. De drempel van ledenaantallen die nodig zijn om als omroep te kunnen blijven bestaan zal verlaagd gaan worden tot 50.000. Daarmee lijken de omroepen WNL en Human gered. PowNed gaat zich inspannen om voor eind december 50.000 leden te krijgen. Verder wijzigt de financiering van de omroepverenigingen. Het komt er op neer dat het budget van grote omroepen daalt en dat van kleine omroepen stijgt.

De NPO zelf stelt in een reactie zeer ontstemd te zijn niet door het ministerie op de hoogte te zijn gebracht van de plannen. “Als de berichten in de media kloppen, betekent dit opnieuw een forse bezuiniging voor de publieke omroep”, zegt een woordvoerder. “Dat gaat dan absoluut ten koste van goede en geliefde programma’s en maakt de publieke omroep minder slagvaardig.”

Volgens de NPO lijken de plannen ook in strijd met het regeerakkoord, “waarin wordt gepleit voor een sterke publieke omroep. Maar vooralsnog heeft de minister de plannen nog niet bevestigd en wachten we dus nog even af waar hij mee gaat komen.”

RTL Nederland, Talpa Network, DPG Media en Mediahuis reageren  enthousiast op het nieuws van de beperking op reclame bij de NPO. De vier mediabedrijven pleiten al geruime tijd voor het terugdringen van de reclame-inkomsten bij de NPO en het stimuleren van een gelijk speelveld. De dubbele inkomstenstroom van de publieke omroep, een unicum in het Europese medialandschap, is al jaren een doorn in het oog van de lokale commerciële mediapartijen vanwege de marktverstorende werking.

Ster, die de reclameblokken verzorgt bij de NPO, is volledig verrast door “het onverwachte nieuws”. De organisatie zegt nog te wachten op een officieel bericht van het ministerie en was graag als een van de eerste geïnformeerd.

De Bond van Adverteerders vindt afschaffen reclame bij NPO onbegrijpelijk. De hoeveelheid zendtijd waarmee specifieke doelgroepen zoals ouderen bereikt kunnen worden, neemt af met meer dan 80 procent. De tv-inkomsten van Ster (en dus voor de begroting van het ministerie van OCW) dalen met bijna 50 procent, een verlies van zo’n 70 miljoen euro. Dit vraagt of om bezuinigingen of om belastingverhoging, aldus de BVA.

Bron: RTL Nieuws/Broadcast Magazine / Nederlands MediaNieuws