Filmacadamie reageert op kritiek

Vorige maand schreef Karin Wolfs in De Filmkrant  over de heersende bestuurscultuur in de filmsector, waarbij ze onder meer de rol van de Nederlandse Filmacademie onder de loep nam (link). Filmacademie-directeur Bart Römer reageert en noemt de kritiek ‘feitelijk onjuist, schandelijk en kwalijk’

Een fragment uit zijn reactie:

“De Filmacademie is een kunstvakopleiding waar ambacht én artisticiteit voorop staan. Wie zich verdiept in de Filmacademie, binnenkomt en kijkt en luistert, ziet zelf dat markt- en rendementsdenken niet centraal staat in ons onderwijs, anders dan dat we het belangrijk vinden dat studenten ook vaardigheden ontwikkelen om zich in hun beroepsgroep dan wel beroepsveld als zelfstandig filmprofessional staande te houden. Uiteraard vraagt dat tijd en aandacht.”

Lees verder bij De Filmkrant