Oproep Europese filmmakers: ga stemmen

Europese filmmakers hebben een manifest gelanceerd waarin ze het belang benadrukken om bij de komende Europese verkiezingen te stemmen.

Het manifest is ondertekend door 500 persoonlijkheden uit de filmwereld waaronder Jacques Audiard, Julie Bertuccelli, Susanne Bier, Costa-Gavras, Luc en Jean-Pierre Dardenne, Julie Delpy, Ralph Fiennes, Stephen Frears, Valeria Golino, Miguel Gomes, Agnieszka Holland, Alan Parker, Pawel Pawlikowski, Céline Sciamma, Stellan Skarsgaard en Wim Wenders.

Het initiatief komt van de Franse Film Directors’ Guild (SRF), de Directors’ Fortnight, de European Film Academy, de Federatie van Europese Filmregisseurs en de Society of Audiovisual Authors (SAA).

In het manifest benadrukken ze het grote belang van deze verkiezingen, zowel voor wat betreft de fundamentele rechten als de vrijheid om te creëren: “Een vrij en democratisch Europa betekent ook de vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting. Het is onze plicht het te verdedigen tegen de opkomst van extremisme en tegen elke poging om het belang van cultuur, een essentiële hoeksteen van de Unie, te bagatelliseren. Laten we van 23 tot 26 met zijn allen stemmen!”

De Nederlandse vertaling van het manifest:
Oproep van Europese filmmakers te stemmen bij de Europese verkiezingen

Nee, Europa is niet volmaakt.

We mopperen soms – terecht – dat het bezieling en gevoel mist en een taal gebruikt die maar weinig mensen begrijpen. We klagen dat het niet opgewassen is tegen de politieke, maatschappelijke en ecologische crises van vandaag, of tegen de vluchtelingentragedie.

Ondanks deze gebreken en tekortkomingen treffen we er ook menselijkheid en
schoonheid aan. We doen ons best om die voor alle bevolkingsgroepen te vangen in fijnzinnige beelden en toegankelijke taal. We mogen niet vergeten dat Europa zich verenigd heeft met het oog op vrede. Van oorspronkelijk 6 leden is het uitgegroeid tot een unie van 28 landen, een uniek en inspirerend project voor de hele mensheid.

Open grenzen, vrij verkeer, vlotte handel, saamhorigheid en solidariteit zijn de
waarden waarop die Unie is gestoeld en die nu her en der, ook in de EU zelf, ter discussie worden gesteld. Deze Unie draagt ook haar culturele dimensie hoog in het vaandel. De Europese innovatie en creatie zijn immers altijd toonaangevende pijlers geweest. Een vrij en democratisch Europa impliceert ook de vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting. Het is onze taak die te verdedigen tegen de extreme en achterhaalde opvattingen die zich nu opnieuw als een plaag verspreiden.

Dit uiterst broze evenwicht moeten we bewaren en beschermen tegen al wie het wil verstoren door verdeeldheid te zaaien, onze waarden te verloochenen, door weg te vluchten of zich af te zonderen.

Hoe bouwen we een aantrekkelijk, solidair en open Europa op, een ruimte van
vrijheid en vrede?

Op die vraag moet het antwoord luiden: door ons te engageren en kleur te bekennen, door conflicten uit te vechten met woorden in plaats van wapens.

Tussen 23 en 26 mei trekken we daarom naar de stembus voor de Europese
verkiezingen. Onze gezamenlijke toekomst hangt ervan af. Onze toekomst staat op
het spel.