Voorjaarsoverleg bespreekt rol Filmfonds en Raad voor Cultuur

Ook dit jaar is Het Ketelhuis in de hoofdstad weer het decor van het Voorjaarsoverleg, de debatavond waarin kopstukken uit de Nederlandse filmwereld de belangrijkste kwesties bespreken. Maandag 27 mei is iedereen weer welkom.

De Nederlandse filmwereld beleeft turbulente tijden. Terwijl het aantal geproduceerde speelfilms groeit, dalen de bezoekcijfers. Dan volgt al snel een roep om actie bij het Filmfonds. Worden de verkeerde films ondersteund? Is er al een masterplan in de maak om het tij te keren? Scheidend Filmfonds-directeur Doreen Boonekamp mag het komen vertellen op het aanstaande Voorjaarsoverleg. Daarbij zal ze ook terugkijken op haar bestuursperiode. Misschien heeft ze als scoop wel de naam van haar opvolger.

Een ander belangrijk orgaan dat zich heeft uitgelaten over de toekomst van de Nederlandse speelfilm is de Raad voor Cultuur. Een jaar geleden verscheen het Sectoradvies Audiovisueel, waarin adviezen werden gedaan om de sector toekomstbestendig te maken. Productie en verspreiding van herkenbare verhalen van eigen bodem was het devies: zijn die inmiddels in de maak? Ook de Raad voor Cultuur staat op de agenda van het Voorjaarsoverleg.

Verder zal de roep om quota, heffingen en diversiteit aan bod komen, en komt de nieuwe voorzitter van de Dutch Directors Guild, Maarten Treurniet, zijn visie ontvouwen.

Het Voorjaarsoverleg vindt plaats op maandag 27 mei en start om 20.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via info@ketelhuis.nl.

Bron: Holland Film Nieuws