Petitie ‘De Publieke Omroep, juist nu’

Binnenkort besluiten minister Slob (Mediazaken) en de Nederlandse politiek over de toekomst van het publieke omroepbestel. De NVJ en FNV vinden een goed toekomstplan voor de Publieke Omroep van levensbelang en roepen de minister op om juist nu te investeren in de Publieke Omroep. Ook vragen zij aandacht voor de positie van omroepmedewerkers in de hele keten. Om hun oproep kracht bij te zetten is vandaag de petitie “De Publieke Omroep, juist nu” gestart.

Zeggenschap en budgettaire zekerheid
De NVJ en FNV hebben minister Slob eerder dit jaar gewezen op de grote zorgen die op dit moment leven en  droegen hierbij enkele oplossingen aan. Zo pleiten de programmamakers voor de verbetering van hun medezeggenschapspositie en budgettaire zekerheid, zodat zij onder  stabiele werkomstandigheden mee kunnen bouwen aan een relevante en toekomstgerichte programmering op alle platforms. Daarnaast is het belangrijk dat dat de indexering van de budgetten op basis van loon- en prijsbijstelling in de mediawet worden opgenomen, en de concurrentie op arbeidsvoorwaarden aan banden wordt gelegd, door voorwaarden te stellen bij de (aan)besteding van publiek geld.

Onzekere contracten
Door jarenlange bezuinigingen  is er op arbeidsvoorwaardengebied een grote groep tweederangs medewerkers ontstaan. Veel omroepmedewerkers, of ze nu voor of achter de schermen werken, werken op basis van onzekere contracten, payrollconstructies, uitzendwerk  of ‘gedwongen’ als freelancer. Dit maakt het voor hen moeilijk om geheel onafhankelijk een stabiele toekomst op de bouwen. Een groot deel van deze problemen vindt zijn oorzaak in te lage budgetten door de al genoemde bezuinigingen.

De Publieke Omroep heeft een stevige verankering in de maatschappij. De opeenvolgende bezuinigingen, de achteruitgang in reclame-inkomsten en de structureel lage budgetten zijn schadelijk voor een toekomstbestendig omroepbestel. Juist het grote maatschappelijk belang, de kwaliteit van de programma’s en behoorlijke werkomstandigheden maken dat investeren in de Publieke Omroep cruciaal is voor een gezonde Publieke Omroep.

Petitie “De Publieke Omroep verdient mijn steun”
Om de oproep aan de minister kracht bij te zetten is vandaag ook de petitie “De Publieke Omroep, juist nu” gestart. Met deze petitie wordt gewezen op het feit dat een goede Publieke Omroep een prijs heeft.  De Publieke Omroep is iets om te koesteren, juist nu.

In gesprek met programmamakers
Vanaf dinsdag 21 mei tot en met dinsdag 4 juni bezoeken vertegenwoordigers van de NVJ en FNV verschillende locaties op het Mediapark, bij diverse omroepen, om in gesprek te gaan met omroepmedewerkers in de hele mediaketen met als doel het inwinnen van informatie en ervaringen over werk en arbeidsvoorwaarden.

Bron: Spreekbuis