NPO aan de slag met innovatieteams

De NPO is van start gegaan met een nieuw innovatiebeleid. Doelen zijn de innovatieve kracht van publieke omroepen samenbrengen en verbinden met tech-teams en start-ups. Met deze aanpak maakt de Publieke Omroep plannen mogelijk waarvoor tot nu toe geen ruimte was.

Martijn van Dam, binnen het NPO-bestuur verantwoordelijk voor innovatie en technologie: “Er komen steeds meer nieuwe technologieën die de Publieke Omroep de kans geven compleet nieuwe belevenissen te maken voor alle Nederlanders. We willen daarmee voorop lopen en zo tegelijk de innovatie in de Nederlandse mediasector stimuleren.”

Martijn van Dam sprak recent in Broadcast Media over Sandbox: “En ook voor start-ups gaan we dit voorjaar één centraal loket maken, om voor matchmaking te zorgen met de omroepen of onze eigen NPO-organisatie; dat ligt aan het soort innovatie. De start-up kan hier zijn product verder ontwikkelen en krijgt de kans gebruik te maken van onze kennis en data. Bovendien sluiten we ons aan bij een Europees netwerk van mediabedrijven die allemaal start-ups ondersteunen, een project geïnitieerd door de VRT. Dus als iets bij ons een succes wordt, heb je meteen internationale exposure. Dat maakt het voor zo’n start-up natuurlijk heel aantrekkelijk en het past ook mooi in onze wettelijke rol, het stimuleren van innovatie.”

Start-ups en tech-bedrijven kunnen zich vanaf nu al melden voor NPO Sandbox via innovatie@npo.nl. Meer informatie: NPO-innovatie

Meer lezen bij Spreekbuis: Martijn van Dam (NPO): ‘Ik vind dat we als publieke omroep ook een aanjager zouden moeten zijn van innovatie in de Nederlandse mediasector’

Bron: NPO / Spreekbuis / Nederlands Media Nieuws