Creative Europe: Feiten en cijfers 2018

Het Europese subsidieprogramma Creative Europe (2014-2020) is het belangrijkste instrument van de EU om de concurrentiepositie van de Europese culturele en creatieve sector te versterken. Tegelijkertijd heeft het ook een directe impact op de economische groei en werkgelegenheid, in lijn met de Europa 2020 strategie. In de brochure Nederland en Creative Europe MEDIA De feiten en cijfers van 2018 geeft een overzicht van de invloed van het subsidieprogramma.

Een fragment uit het rapport:

In 2018 zijn 4542 projecten ingediend en 2195 subsidies verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 110 miljoen euro. Het totale budget van de gehonoreerde projecten bedraagt 460 miljoen euro. Het selectiepercentage van alle oproepen is gemiddeld 48%.

Er zijn 105 succesvolle Nederlandse aanvragen toegekend voor een totaalbedrag van ruim 5.5 miljoen euro. Daarnaast halen meer dan vijftig Nederlandse bioscopen een bedrag van 9,5 ton euro uit Europa Cinemas*. Hiermee vloeit er dus direct 6,5 miljoen euro naar de Nederlandse audiovisuele sector. Nederland staat in de top 10 van landen die het meest financiële steun uit het programma halen.

Lees meer: Nederland en Creative Europe MEDIA De feiten en cijfers van 2018