Cross-sectorale oproep Creative Europe

De Europese Commissie heeft een nieuwe cross-sectorale oproep gepubliceerd:

Digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content (EACEA 06-2019)
Deadline: 20 juni 2019 (12.00 uur)
Innovatieve technologieën kunnen bruggen bouwen tussen de verschillende culturele en creatieve sectoren. De rol van digitale technologieën voor de culturele en creatieve sector staat centraal in de #Digital4Culture strategie van de Europese Commissie. Dat is de strategie van de Commissie die cultuur en digitaal met elkaar verbindt, waarbij het digitale potentieel wordt gebruikt om de positieve economische en maatschappelijke effecten van cultuur te versterken.

Er wordt binnen deze oproep steun verleend aan projecten:
– waarin nieuwe vormen van creativiteit op het kruispunt van de verschillende culturele en creatieve sectoren, inclusief de audiovisuele sector, door het gebruik van innovatieve technologieën, zoals Virtual Reality, aan bod komen.
Of:
– die innovatieve sectoroverschrijdende initiatieven en instrumenten bevorderen om de toegang, distributie, promotie en/of de valorisatie van cultuur en creativiteit, inclusief cultureel erfgoed, vergemakkelijken.

Klik hier voor meer informatie.