Nieuw advies Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur heeft de afgelopen drie jaar het culturele leven in tien sectoradviezen in kaart gebracht en concludeerde daaruit dat het landelijke cultuurstelsel aan herziening toe is. In het advies ‘Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ doet de Raad daartoe een voorstel op verzoek van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Rijk dient de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) uit te breiden en daarbij meer rekening houden met populaire genres, interdisciplinaire ontwikkelingen en de noden van topinstellingen.

Nu gaat ontvangen acht grote festivals rijkssubsidie (vier filmfestivals IDFA, IFFR, Nederlands Film Festival en Cinekid, het Holland Festival, de Nederlandse Dansdagen, het Festival Oude Muziek en Oerol). Dat wordt uitgebreid naar ruim twintig festivals. Zeven daarvan moeten een internationale uitstraling hebben, en 15 daarvan verspreid door het land (met een maximum van 3 per provincie).

De Raad van Cultuur maakt zich zorgen over ‘de zichtbaarheid van Nederlandse films, dramaseries, documentaires en animatie.’ Ze stelt dat die zichtbaarheid kan worden verbeterd met verplichte quota in bioscopen, filmtheaters en op on-demandplatforms. Over de uitvoering daarvan doet de Raad geen uitspraak.

Dit kabinet verhoogde de rijkssubsidies voor cultuur van 400 naar 480 miljoen euro, maar voor de plannen in dit voorstel is extra geld nodig. De Raad voor Cultuur: “Voor de langere termijn is er een substantiële, extra investering nodig – bovenop de impuls van 80 miljoen euro ­– om de vitaliteit van de sector te garanderen, werkenden fatsoenlijk te betalen en kunst en cultuur voor de hele samenleving toegankelijk te maken.” De raad ziet mogelijkheden via bijvoorbeeld een revolverend fonds, de Geefwet, loterijgelden voor kunst en cultuur en het belasten van superplatforms zoals Netflix, Google en Facebook.

Begin juni komt minister Van Engelshoven met een reactie op het advies en in juli volgt een debat in de Tweede Kamer.

Bron: NRC, Theaterkrant
Lees meer: Raad voor cultuur: Breder cultuurbestel zet deur open voor meer genres en diverser publiek