Lezing Afdeling Filmzaken ‘Wat bedoelen we als het over kwaliteit hebben?’

De Zilveren Pen is in 2017 in het leven geroepen door het Netwerk Scenarioschrijvers om individuen of instellingen te eren die zich onderscheiden in het zichtbaar maken van scenarioschrijvers. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven ontving dit jaar de prijs. De prijs is aan haar toegekend als blijk van waardering voor haar aandacht voor scenaristen en als stimulans om de dialoog die onder haar aanvoering op gang is gekomen met scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs voort te zetten. Afdeling Filmzaken heeft vorig jaar de Zilveren Pen gewonnen. Aan de prijs is verbonden dat de winnaar een lezing houdt, op de eerst volgende uitreiking. Esmé Lammers, die samen met Gamila Ylstra, leiding geeft aan Afdeling Filmzaken gaf de lezing in aanwezigheid van de minister, met als titel 'Wat bedoelen we als het over kwaliteit hebben?'

Een fragment uit de lezing:

“Kwaliteit is de kern bij de beoordeling van filmsubsidieaanvragen en het is inmiddels ook een hot topic in de discussie onder filmmakers over hoe het allemaal beter zou kunnen; en – natuurlijk – streven wij als makers er voortdurend naar bij het maken van onze films; films waarmee we de wereld willen veroveren, te beginnen in Nederland.
Maar als we het over ‘Kwaliteit’ hebben, zien we dan allemaal hetzelfde voor ons?
Ik denk het niet. In mijn idee heerst er al jaren verwarring over dit kernbegrip. Dat realiseerde ik me toen ik zelf intendant was bij het Filmfonds en heb het daarna ook meerdere malen als scenarioschrijver-regisseur ‘aan de andere kant van de tafel’ ondervonden. Bijvoorbeeld toen ik in een discussie belandde over de kwaliteit van een project en op een gegeven moment vertwijfeld vroeg aan de medewerker van het Filmfonds: “Maar wat bedoel je eigenlijk met Kwaliteit?” Waarop de desbetreffende medewerker enigszins geïrriteerd raakte en antwoordde: “Ik weet echt wel wat daarmee bedoeld wordt en als jij het niet weet, dan zoek je het maar op in het woordenboek. “ Het leidde niet tot meer helderheid.”

Lees verder:
Afdeling Filmzaken: Kwaliteit, wat bedoelen we daarmee?